Toepassing van Root Cause Analysis

23 december 2014
In dit artikel:

Op 5 november 2014 organiseerden de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en de Young Professionals van het Instituut van Internal Auditors (IIA) een PE-bijeenkomst in de vorm van een kennissessie waarin Alina van Meer-Stan en Jelle Rinkel (alumni van de IAA respectievelijk de ITAA-opleiding) de inhoud van hun referaat presenteerden. Hun referaat ging over ‘de toepassing van Root Cause Analysis-methoden in diagnostische audit op problematiek in falende IT-projecten’.

Inzichtelijk

In auditland zijn geen gestructureerde methoden bekend om toegepast te worden in diagnostische audits voor het onderzoeken en vaststellen van de feitelijke oorzaken van verschillende problematieken in IT-projecten. Met hun referaat hebben ze inzichtelijk gemaakt wat de diverse problematieken in IT-projecten en de mogelijke oorzaken daarvan zijn en welke Root Cause Aanalysis (RCA) methoden geschikt zijn om toegepast te worden in diagnostische audits om de oorzaken van verschillende type problematieken te achterhalen. Ze hebben daarvoor de volgende methoden geselecteerd en uitgewerkt: Five Why’s, Pareto Chart, Cause & effect diagram, Interrelationship diagram, Current reality tree en Barrier analysis.

Case Sven

Na de presentatie van de inhoud van het referaat werden de aanwezigen in groepen verdeeld en werd aan de hand van een case op een interactieve manier geoefend met een oorzaakanalysemethode. In de case ‘Sven’ moesten de deelnemers via de Five Why’s-methode de feitelijke oorzaak achterhalen van de verkeerde wissel van Sven Kramer op de Olympische Spelen in 2010. Na een goede probleemomschrijving moesten de deelnemers de oorzaken achterhalen. De deelnemers gingen enthousiast aan de slag en bij de plenaire terugkoppeling bleek dat de methode moeilijker is dan gedacht; bleek dat je goed moet luisteren naar de antwoorden en dat er meer dan één oorzaak was aan te wijzen. De bijeenkomst werd afgesloten met een levendige discussie, waarin ook de vraag naar voren kwam waarom de business zelf niet de oorzaken in kaart brengt. Zolang dat niet gebeurt, blijft er een taak voor de auditors. Het was zeker een geslaagde kennissessie, waarbij de deelnemers aan de ene kant kennis hebben opgedaan over oorzaakanalyse in audits en aan de andere kant meteen praktijkervaring hebben mogen opdoen met het uitvoeren van een oorzaakanalyse.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp omtrent oorzaakanalyses in audits kunnen het referaat van Alina en Jelle downloaden via Auditing.nl of rechtstreeks contact opnemen met Alina en Jelle (F.A.Meer@rn.rabobank.nl; J.F.Rinkel@rn.rabobank.nl).

Niet gecategoriseerd