Uitvoering van – en normenstelsels voor– een audit op een business continuity plan

30 oktober 2013
In dit artikel:

De complexiteit van bedrijfsprocessen en bovenal de afhankelijkheid van de ondersteunende productiemiddelen zoals ICT is dermate groot dat vooraf nadenken over de te nemen acties ten tijde van crisis absoluut te prefereren is boven te moeten improviseren als het moment daar is. In dit artikel wordt aangegeven welke stappen moeten worden doorlopen om een continuïteitsplan en de ondersteunende voorzieningen in te richten om daaruit de voor een auditor relevante auditobjecten af te leiden.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Ernst J. Oud