Van de redactie

Van binnen naar buiten

14 december 2020 Thomas Wijsman
PDF
In dit artikel:

Lange tijd deden wij RE’s ons goede werk in relatieve stilte. Prima, want in de beschutting van de luwte is het goed werken voor ons, deskundige en onafhankelijke professionals. Tegelijkertijd: de wereld om ons heen is radicaal veranderd. Doen wat je zegt, is niet langer voldoende – minstens zo belangrijk is zeggen wat je doet. Wie niet aan de weg timmert, bestaat niet. Wie niet aan het openbare debat deelneemt, is niet relevant. Wie niet actief de samenwerking met anderen opzoekt, doet niet mee. Niet voor niets is het eerste van de vier speerpunten in de nieuwe NOREA-strategie erop gericht te bereiken dat het ‘merk’ RE in de maatschappij wordt gezien als een partij die ertoe doet bij alles wat er in digitaal Nederland speelt. Een merk dat evident staat voor onafhankelijke deskundigheid op het gebied van informatietechnologie. Lees meer over de strategie in het interview van Wilfried Olthof met onze voorzitter Irene Vettewinkel: De leden van NOREA zijn de ambassadeurs van onze beroepsgroep.

Verder in dit nummer weer een aantal interessante artikelen en onze vaste rubrieken.

De Kennisgroep Betalingsverkeer stelt zich voor met het artikel Actuele ontwikkelingen en risico’s in het betalingsverkeer. Ze bespreken de snelle, ingrijpende ontwikkelingen in het betalingsverkeer die het werkveld van de IT-auditor veranderen.
Steven Bauer, Hao Dinh en Jeroen Oudshoorn hebben in een praktijkonderzoek het DevOps-controleraamwerk van de NOREA-kennisgroep Software Development toegepast. In hun artikel DevOps in control; Lessen uit een praktijkonderzoek beschrijven ze hun observaties en aanbevelingen.
Verder publiceren we in dit nummer Deel 2 van het artikel van Edwin Galama, Interne (IT-)auditor levert meer waarde met een Audit Manifesto; De Agile-succesfactoren toegepast.
Ook de werkgroep IT & Financial Audit stelt zich voor. Zij schreven het artikel Samenwerking IT-audit en Financial audit; het is vanzelfsprekend maar gaat niet vanzelf. Zij constateren dat de samenwerking lang niet altijd spontaan gebeurt en daarom wederzijdse aandacht vereist. Investeren in de samenwerkingsrelatie verdient zich dubbel en dwars terug.
Gülnur en Kunter Orpak schreven het artikel DDoS-aanvallen en de rol van de interne audit-functie. Zij vertrekken vanuit de DDoS-incidenten bij financiële instellingen, maar hun aanbevelingen zijn ook toepasbaar binnen andere bedrijfstakken en bij andere typen cyberaanvallen.
Uit het blad Audit Magazine van IIA nemen we regelmatig met toestemming van de redactie en auteurs artikelen over die ook voor onze lezers interessant zijn. Deze keer is dat het artikel van Anoep Singh en Jan Driessen, Creëer impact door de digitale strategie te omarmen. De auteurs constateren dat meer dan de helft van de interne audit-eenheden achterlopen qua zicht op de kansen van digitalisering. Ze schetsen zes gedragingen van interne auditors als succesfactoren voor een inhaalslag.

Dan de vaste rubrieken.
Ronald Koorn, partner bij KPMG IT Assurance & Advisory, tevens hoofdredacteur van Compact Magazine, beschrijft een van zijn werkdagen. Volgepakt, niet alleen met werk als IT-auditor, maar ook met gitaarspel en redactiewerk.
Jeroen Holierhoek, actief lid van onze Communicatiecommissie, beantwoordt de ‘Vijf vragen aan’.
Redactielid Achmed Bouazza schreef de column, met de intrigerende titel Je draagt een trui, net als ik!
Onder de titel De kunst van het vragen stellen bespreek ik het boek ‘Socrates op sneakers; Filosofische gids voor het stellen van goede vragen’. Laat je niet afschrikken door het woord ‘filosofisch’ in de titel, het is een bijzonder praktisch boek. Een aanrader voor wie zijn of haar gespreksrepertoire wil verrijken met soft skills.

Niet gecategoriseerd
Thomas Wijsman

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE | coach en strategisch adviseur

Gepokt en gemazeld bij de Algemene Rekenkamer is Thomas Wijsman nu actief als coach en strategisch adviseur. Hij is opgeleid in IT, IT-audit, psychologie en coaching, en combineert zo hard en soft skills. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies van Norea.