Van de redactie

22 september 2016
In dit artikel:

Outsourcing, al dan niet via de cloud, blijft ons bezighouden. We besteden er aandacht aan via een artikel en een boekbespreking. En we hebben nog en aantal andere interessante onderwerpen voor u.

In hun artikel ‘Auditen in de cloud; een praktijkvoorbeeld’ geven Anouschka Carlier-Algoe, Xander Bordeaux en Suzanne Scheuller een kijkje in de keuken van ABN AMRO. Ze schetsen de grote lijnen van een audit van controls bij een cloudproject dat deel uitmaakt van een strategisch programma.

Stan van Bommel zwengelt in zijn artikel ‘auditrapport 2.0: slim overtuigen’ een interessante discussie aan over het mogelijke gebruik van psychologische technieken in auditrapportages. Hij doet enkele suggesties hoe we auditrapportages door de wijze van presenteren extra overtuigend kunnen maken. Hij stelt uw reactie op zijn ideeën zeer op prijs.

Ed Ridderbeekx schetst in zijn artikel ‘Het rode potlood; een update’ de beleidsdiscussie die de afgelopen tien jaar in Nederland gevoerd is over digitaal stemmen.

Verder hebben we in dit nummer een interview met Paulien van der Hoeven en Jan Roodnat. Zij zijn belangrijke spelers bij een overheidsproject dat erop gericht is de verantwoording over de informatieveiligheid bij gemeenten te professionaliseren en te stroomlijnen.

In de rubriek ‘Dag uit het leven van …’ Beschrijft Danial Khalesi niet een dag maar een hele week uit zijn leven.

De boekbespreking door Hans Kramer betreft een boek over risicomanagement bij outsourcing.

In de rubriek ‘Uit de opleidingen’ presenteren wij het persbericht dat de IT-auditopleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft uitgebracht naar aanleiding van hun recente NVAO-accreditatie.

‘De vijf vragen aan …’ worden deze keer beantwoord door het nieuwe NOREA-bestuurslid Alex van der Horst.

De redactie wenst u weer veel leesplezier!

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE

Thomas Wijsman werkt zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.