Van de redactie

28 oktober 2013
In dit artikel:

Dit is alweer het laatste nummer van de EDP-Auditor van het jaar 2005, een jaar waarin het na een wat mindere
periode weer goed lijkt te gaan met de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Op zich mag dat geen verwondering wekken in een wereld waarin het belang van IT nog steeds toeneemt en waarin een goede beheersing van die
technologie steeds belangrijker wordt, zowel vanuit effectiviteits- en efficiencygronden als ook vanuit meer compliance-achtige ontwikkelingen in het kader van allerlei regelingen rond corporate governance. Verheugend daarbij is dat de relatie tussen financial auditing en IT-auditing, die lange tijd toch wel als problematisch kon worden beschreven, nu onder dwang van de omstandig heden aan het verbeteren is. Het inzicht dat een goede financiële controle vrijwel steeds gepaard zou moeten gaan met een goede IT-audit lijkt nu toch duidelijk veld te winnen.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd