Van de redactie

17 juni 2016
In dit artikel:

Dit is weer een nummer met een mix van harde en zachtere onderwerpen. Dat weerspiegelt de breedte van ons vakgebied. In control zijn heeft immers alles te maken met techniek en harde methoden. Tegelijkertijd is het ook mensenwerk.

De column gaat in op de manier waarop we door onze beroepspraktijk geconditioneerd zijn om gedachten onder woorden te brengen. Dat is een van de hobbels op de weg naar een goed artikel. Even stilstaan bij vier vragen over wat je precies met je artikel wilt bereiken kan helpen deze hobbel te nemen. De column is deze keer weer van mijn hand.

Annemarie Smit beschrijft in haar op literatuuronderzoek gebaseerde artikel ‘Besluitvormingscriteria bij een cloudbeslissing’ welke criteria beslissers volgens de theorie moeten hanteren. Beslissers blijken in de praktijk een aantal criteria buiten beschouwing te laten. Ze concludeert onder meer dat bij een cloudbeslissing een meer holistische benadering nodig is dan gebruikelijk. Annemarie pleit ervoor dat zo’n beslissing gezamenlijk genomen wordt door de CEO, de CIO en de CFO.

Sander Reinderink, Karin Rijsdijk en Michael Schoevaart beschrijven in ‘Governance, Risk, Compliance – samen naar de top!’ hoe aandacht voor de zachtere aspecten van veranderingsprocessen uiterst zinvol is bij het optimaliseren van zoiets hards als de GRC-functie.

Anil Changoe bespreekt in ‘In control van datakwaliteit onder Solvency II’ de eisen die Solvency II stelt aan de kwaliteit van data bij verzekeraars. Solvency II’ is het per 1 januari 2016 van kracht geworden nieuwe raamwerk voor toezicht op verzekeraars. Anil stelt een toetsingskader voor dat kan helpen om te beoordelen of de kwaliteit van de databeheersing voldoet aan de nieuwe eisen.

Het interview is deze keer met Jaya Baloo, Chief Information Security Officer van KPN. Dat bedrijf had haar aangetrokken na een beveiligingsincident. Bij haar aantreden kreeg zij als missie KPN veilig, betrouwbaar en vertrouwd te maken voor klanten, partners en de samenleving als geheel. Jaya vertelt hoe ze daartoe de beveiliging bij KPN heeft ingericht.

Henri Raaphorst maakt ons deelgenoot van een dag uit zijn leven. In zijn rol van hoofd IT-Audit bij Defensie en als een van de innovatiecoaches bij Defensie besteedt hij veel aandacht aan teamprocessen.

De boekbespreking, die ik deze keer weer mocht schrijven, sluit hierbij aan. Ik heb gekozen voor een boek over teamcoaching: ‘Navigeer je team naar succes – Groepen aansturen met het teamkompas’. In mijn ogen een buitengewoon nuttig boek voor iedereen die met teams te maken heeft. Zeker voor auditors, die als beroepsgroep in het algemeen nogal zaakgericht zijn.

Tot slot hebben we nog de vaste rubrieken ‘uit de Opleidingen’ en ‘van de NOREA’, met onder meer vijf vragen aan bestuurslid Winfried Nanninga.

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE

Thomas Wijsman werkt zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.