Vijf vragen aan Brigitte Beugelaar

23 december 2014
In dit artikel:

1. Wie is Brigitte Beugelaar en welke expertise heb je?

‘Als tiener wist ik al dat ik graag accountant wilde worden. Daarom heb ik na afronding van mijn vwo-opleiding gekozen voor de opleiding hbo-Accountancy aan de HES. Na mijn hbo-opleiding ben ik gestart als financial auditor op de Interne Accountantsdienst bij MeesPierson N.V. In die tijd controleerde de IAD de statutaire jaarrekening van de bank ten behoeve van de externe accountant. Ik heb de postdoctorale opleiding voor registeraccountant gevolgd aan de Vrije Universiteit. Al snel zag ik in dat IT onmisbaar was in de bedrijfsvoering van de bank en dus ook voor de controle van cruciaal belang was. Ik ben dus een van die financial auditors die zich gespecialiseerd hebben in IT en IT-audit. Juist deze combinatie van kennis van bedrijfsvoering, financials en IT is enorm waardevol. Binnen KPMG ben ik eindverantwoordelijk voor het IT Advisory-team dat zich gespecialiseerd heeft in IT-advies en IT-auditdienstverlening binnen de financiële sector.’

2. Waarom ben je actief in NOREA?

‘Ik wil een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en de rol van de IT-auditor binnen onze maatschappij, die enorm aan het digitaliseren is. Dagelijks staan er berichten in de krant over verdergaande digitalisering, nieuwe trends in IT, IT-governance en IT-beveiliging. Juist op het vakgebied van IT-governance, IT-risicomanagement en IT-beveiliging is er voor de IT-auditor een belangrijke en relevante rol weggelegd. Ik vind het een mooie rol en uitdaging om onze leden daarbij vanuit de NOREA te ondersteunen.’

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

‘De NOREA zou meer op de voorgrond moeten treden waar het gaat om zaken als IT-governance en ontwikkelingen op het gebied van IT-audit en IT-beveiliging. Dit is ook een belangrijk aspect in de Visie 2020. Ik zal mij het komende jaar dan ook meer gaan bezighouden met de commissie communicatie. Met name de discussie aangaan met relevante stakeholders in het maatschappelijk verkeer is daar een onderdeel van. De IT-auditor verdient een prominentere rol en vooral ook een bekendere rol. We moeten eigenlijk meer reclame gaan maken voor onszelf. Ik wil mij daar graag voor inzetten.’

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

‘Het belangrijkste is dat wij blijven innoveren op ons vakgebied, dat we onszelf blijven ontwikkelen binnen ons vakgebied, bijvoorbeeld via permanente educatie, en daarmee goede gesprekspartners zijn en blijven voor onze opdrachtgevers. Dit wordt ook bevestigd vanuit onderzoek naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de opleiding Executive Master of IT-Auditing TiasNimbas. In het optimistische toekomstscenario is voor de IT-auditor een grote maatschappelijke rol weggelegd. Het verder ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om gebruikers van data real-time zekerheid te geven, is hier een voorbeeld van. De IT-auditor wordt een spin in het web om snel zekerheid te verschaffen in de IT-wereld. In mijn dagelijkse praktijk zie ik een verschuiving in de controle van systeemgericht naar gegevensgericht met inzet van data analyse tooling. Deze ontwikkeling maakt dat wij ons moeten verdiepen in deze technologie en onze controleaanpakken moeten veranderen. Erg inspirerend en leuk om mee bezig te zijn.’

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

‘Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Ik denk dat dit ontzettend verschilt van persoon tot persoon. Elke IT-auditor heeft vanuit zijn of haar opleiding en achtergrond wel iets generieks, maar specialisatie op bepaalde gebieden is juist nodig om onderscheidend te kunnen zijn en relevant te blijven in onze dagelijkse praktijk. Specialisatie op specifieke thema’s zoals data analytics, kennis van ERP-systemen, cybercrime-ontwikkelingen, security baselines en IT-governance & Risk Management zijn hier voorbeelden van. Ik vind dat elke IT-auditor wel op één of meer thema’s een specialist moet zijn.’

Brigitte Beugelaar

Schermafbeelding 2014-12-23 om 14.05.12