Vijf vragen aan

Hans Koster

30 januari 2018 Hans Koster – Foto: Fotostudio Red Green Blue
PDF
In dit artikel:

1. Wie is Hans Koster en welke expertise heb je?

‘Na mijn opleiding Bedrijfseconomie en Bestuurlijke Informatiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik gestart bij CAP Gemini, als softwareontwikkelaar. Later ben ik overgestapt naar ABN Amro, waar ik kennis maakte met het IT-auditvak. Van technical infrastructure auditing groeide ik door richting business systems auditing. In die tijd heb ik ook de Postdoc IT Audit aan de VU gedaan. Veel positieve energie kreeg ik van het auditen van de internationale IT-omgeving, denk aan global transaction systems en audits van buitenlandse kantoren. Als manager van Interne Controle regio Rotterdam, heb ik ervaring in de business front office opgedaan. De mix van business en IT-auditing en hier creatief mee omgaan is mijn core competence. Binnen ABN Amro Group Audit is Commercial Banking & IT nu mijn werkgebied. Een gebied vol uitdagingen!’

2. Waarom ben je actief geworden in de kennisgroep Betalingsverkeer?

‘IT-audit heeft me veel gebracht en daarom wil ik ook wat terug doen voor het vakgebied. Norea biedt die mogelijkheid. Betalingsverkeer is daarbij een reuze interessant en dynamisch terrein waar veel gebeurt dat de IT-auditor raakt. Fintechs, PSD21, blockchain en andere onderwerpen maken dat processen en organisaties zullen veranderen. Een echte IT-auditor wil dolgraag dicht bij zulke ontwikkelingen zijn en er invloed op hebben. Dit is in de kern de drive van onze kennisgroep Betalingsverkeer. Als vakgenoten onder elkaar, afkomstig uit verschillende organisaties, leer ik daarbij veel van de andere kennisgroepleden. En last but not least, hebben we ook veel gezellige momenten wanneer we bij elkaar zijn.’

3. Wat hoop je te bereiken met deze kennisgroep?

‘We willen activiteiten doen waar collega IT-auditors en het maatschappelijk verkeer concreet wat aan hebben. We organiseren daarom regelmatig round tables waar we met betalingsverkeerexperts en auditprofessionals actuele onderwerpen bediscussiëren vanuit verschillende perspectieven. Ook zijn we gestart met het interviewen van gerenommeerde betalingsverkeerexperts om hun kennis met IT-audit collega’s te kunnen delen. Verder ontwikkelen we nu opleidingsmodules voor IT-auditors, bijvoorbeeld op het terrein van blockchain. Ook schrijven we artikelen en factsheets waarin we kennis delen.’

4. Wat moeten IT-auditors weten van betalingsverkeer om ook in de toekomst als RE relevant te blijven?

‘IT-auditors zijn meestal nieuwsgierige mensen en dat is maar goed ook. De ontwikkelingen in het betalingsverkeer, maar ook qua digitalisering in de volle breedte gaan razendsnel. Interesse hierin is key om de ontwikkelingen op het gebied van technologie (denk bijvoorbeeld aan blockchain en crypto currency technology), wetgeving (zaken als PSD2, GDPR) en businessmodellen (onder meer fintechs, open banking) te begrijpen en te kunnen vertalen naar de “best audit possible”. Een goed begrip van alle betrokken partijen helpt natuurlijk ook.’

5. Is betalingsverkeer een specialisme of is het een van de aandachtspunten van een IT-auditor?

‘IT-auditors bewegen zich vaak op het snijvlak van generalisme en specialisme. Het is voorwaardelijk om veel te weten van betalingsverkeer wanneer je daar als IT-auditor mee te maken hebt. Maar je moet dit ook kunnen plaatsen in generieke IT-audituitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan auditaanpakken voor de audit van projecten en programma’s, technische platformen, toegangsbeveiliging, continuïteit of cryptografie. Het wordt daarbij steeds belangrijker om vlot een aanpak te kunnen bedenken en soepel met veel betrokken partijen te kunnen schakelen. Met een mooi modewoord, “Out-of-the-box denken” helpt hierbij. Het auditen van betalingsverkeer vereist dus een zorgvuldig afgewogen balans tussen specialisme en generalisme. Het vraagt veel kwaliteiten van de betrokken IT-audit professionals. Dit maakt het een heel mooi gebied om te auditen!’

Noten

1 De in 2015 herziene versie van de EU-richtlijn ‘Payment Service Directive’.

Hans Koster | Senior Audit Manager Commercial Banking  bij ABN Amro

Hans Koster is gehuwd, heeft twee dochters van 18 en 16 en woont in Santpoort-Zuid.