Vijf vragen aan Henk Donderwinkel

10 juli 2015
In dit artikel:

1. Wie is Henk Donderwinkel en welke expertise heb je?

Ik ben 47 jaar, getrouwd en ik heb samen met mijn vrouw drie prachtige dochters. Ik werk bijna 25 jaar bij PwC, de laatste negen jaar als partner binnen de business unit Risk Assurance met een specialisatie in ERP (SAP) systemen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit/compliance van de dienstverlening binnen onze business unit. Verder ben ik nu anderhalf jaar actief binnen NOREA als penningmeester. Ik hou veel van sport, onder andere ben ik actief in zaalvoetbal, hardlopen, mountainbiken, skiën en ik ben volleybalcoach bij de Mini’s van SV Dynamo in Apeldoorn.

2. Waarom ben je actief binnen NOREA?

De ontwikkelingen op het gebied van IT, de digitalisering van de samenleving, gaan razendsnel en steeds sneller. Toen ik begon met werken was er nog een typekamer met collega’s achter een typemachine en had iedereen een vaste telefoonlijn. Ik moet nu mijn kinderen uitleggen wat een typemachine en een vaste telefoonlijn waren en hoe ik toen eigenlijk mijn werk kon doen, hoe ik communiceerde met collega’s en klanten. De veranderingen brengen voortdurend en in een sneller tempo nieuwe uitdagingen met zich mee. In de maatschappij zie je een toenemende vraag naar assurance (’zekerheid’): hoe weet de maatschappij nu zeker dat alle nieuwe technologie steeds beschikbaar is en veilig werkt? De rol van de IT-auditor zie ik hierdoor alleen maar toenemen, als leverancier van zekerheid of als adviseur om tot de juiste mate van zekerheid te komen. NOREA zie ik als het instituut om te (blijven) borgen dat de IT-auditor in deze voortdurend veranderende omgeving blijft staan voor een gekwalificeerde functionaris, die onafhankelijk en betrouwbaar adviseert en waar nodig controleert. Een functionaris waar de samenleving op kan vertrouwen. Hier wil ik graag iets aan bijdragen.

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

Aansluitend op de vorige vraag is mijn ambitie om samen met mijn collega’s in het bestuur en de vele anderen (RE’s) die actief zijn in bijvoorbeeld commissies of anderszins, te werken aan het nog beter op de kaart zetten van de RE/IT-auditor als beroepsgroep. Daarnaast wil ik bereiken dat NOREA ondersteuning gaat geven aan de beroepsgroep, in de vorm van bijvoorbeeld standaarden of handreikingen voor de uitoefening van dit mooie beroep.

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

Voortdurend blijven meegaan in de ontwikkelingen van de IT en de behoeften in de samenleving. Anticiperen op de komende behoefte aan assurance/advies en bekijken op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

Dat hangt er sterk vanaf vanuit welk gezichtspunt je het ziet. Een accountant (ben ik zelf ook) ziet ons misschien meer als een specialist die naar IT-systemen kijkt. Als IT-auditor denk ik wel dat we ons steeds meer zullen moeten specialiseren om voldoende toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren of om in bepaalde situaties daadwerkelijk de gevraagde assurance/zekerheid te kunnen leveren. Misschien niet leuk, maar het toenemend maatschappelijk belang van het oordeel/advies van een IT-auditor zal tevens steeds hogere eisen stellen aan de regels waaraan het werk moet voldoen. Misschien niet leuk, maar het toenemend maatschappelijk belang van het oordeel/advies van een IT-auditor zal tevens steeds hogere eisen stellen aan de regels waaraan het werk moet voldoen. Dit betekent dat naast inhoudelijke kennis van IT, ook steeds meer kennis is vereist van de complexer wordende regels. Dus naast een inhoudelijke IT-specialist op een specifiek
IT-terrein, zou ook het geven van ’assurance’ op zichzelf een specialisatie kunnen worden (of misschien al zijn).

Schermafbeelding 2015-07-08 om 14.45.55

Niet gecategoriseerd