Vijf vragen aan Irene Vettewinkel

30 maart 2015
In dit artikel:

1. Wie is Irene Vettewinkel en welke expertise heb je?

‘Mijn wieg heeft in Brabant gestaan, in Helmond, en ik woon met mijn gezin alweer ruim zestien jaar in Voorburg. Een heerlijk groen dorp, dicht bij Den Haag, het strand en je bent zo de snelweg op. Als kind vond ik het heerlijk om buiten te spelen, kwajongensstreken uit te halen en te flierefluiten, waardoor ik echt wat langer over mijn middelbare school heb gedaan. Daarna ben ik in Eindhoven HEAO Bestuurlijke Informatiekunde gaan studeren. Destijds een totaal nieuwe studierichting, ‘iets’ met automatisering. Ben op kamers gegaan en heb volop van het studentenleven genoten. Uiteindelijk ben ik in 1992 als trainee bij ABN AMRO begonnen, omdat ik nog niet precies wist wat ik wilde gaan doen. Een jaar lang van de ene afdeling naar de andere, veel rondgekeken, en tussendoor een hoop gezelligheid met mijn traineeklasje. Vervolgens ben ik binnen Audit aan de slag gegaan, als computer centra auditor, en meteen ook IT Auditing aan de VU gaan studeren. Het AO jaar vond ik geweldig boeiend, omdat je op een andere manier naar bedrijfsprocessen leerde kijken. Na vier jaar ben ik overgestapt naar Generale Bank om daar als system auditor bij te dragen aan grote programma’s zoals Jaar2000 en de Euro. Naast veel migratie-programma’s ben ik ook nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van telefonisch bankieren. Er gebeurde veel in bankenland, de ene fusie na de andere en zo kwam ik bij het Fortis concern terecht met een team verspreid over de Benelux. De laatste paar jaar heeft de financiële wereld volledig op z’n kop gestaan, banken vielen uiteen, werden ‘opgeknipt’ en later weer geïntegreerd. Een bizarre tijd, die ik samen met mijn team intens heb beleefd. De toekomst is inspirerend en nu binnen ABN AMRO zit de uitdaging erin om als team samen in die continu veranderende wereld, met de auditbril op, ons steentje bij te blijven dragen.’

2. Waarom ben je actief binnen NOREA?

‘Jaren kreeg ik het tijdschrift ‘De IT-Auditor’ op de deurmat, ontving ik studierapporten en uitnodigingen voor een seminar of ALV. Eerlijk gezegd ging dit grotendeels langs me heen, want ik had een drukke baan en drie kleine kinderen die mijn aandacht opeisten met daarnaast nog wat vrijwilligersactiviteiten in de avonduren. Op zich niet zo vreemd dat de NOREA toen niet zo op mijn netvlies stond. Uiteindelijk toch wel erg nieuwsgierig geworden naar wat de NOREA allemaal doet. Ik realiseer me nu dat er binnen de NOREA een grote bedrijvigheid is van allemaal vrijwilligers. Iedereen zet zich met hart en ziel in om de NOREA betekenisvol te laten zijn en daar wil ik ook mijn bijdrage aan leveren.’

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

‘Het betekenisvol blijven van de NOREA is iets wat niet vanzelf gaat. Door mijn betrokkenheid in de commissie VISIE2020 heb ik mogen ervaren dat er een kleine kern van vrijwilligers actief is binnen de NOREA. Het zou zo mooi zijn als het aantal vrijwilligers gaat toenemen. We hebben namelijk zoveel kennis en kunde in huis, en het actief benutten van dit potentieel is hard nodig om de ambities voortkomend uit de strategienota VISIE2020 te kunnen gaan realiseren. Krachten bundelen en samenwerken. Dit begint mijns inziens bij het geven van een warm welkom aan nieuwe leden, zodat zij wegwijs gemaakt worden binnen onze beroepsorganisatie. Het helpt de NOREA een stap vooruit als wij als leden samen de schouders eronder gaan zetten om daarmee alle benodigde activiteiten uit te gaan voeren. Wij zullen dan allemaal trots zijn, omdat iedereen naar zijn vermogen daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de toekomst van de NOREA. Hiervoor wil ik mij graag gaan inzetten.’

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

‘Het rappe tempo van veranderingen in de IT-wereld vraagt dat de IT-auditor zich continu aanpast. Het flexibel inspelen op deze veranderingen vormt een permanente uitdaging. Het bijhouden van je vakkennis alleen is niet meer voldoende. Goede mondelinge communicatieve vaardigheden zijn een must geworden. De kracht van de IT-auditor zit hem in het onafhankelijk kunnen acteren als sparringpartner voor het topmanagement op het vlak van business en IT-alignment. Dit vraagt van de IT-auditor een open mind en innovatief denken. Het is vooral de manier waarop je kritisch durft te zijn, je verdiept in de technologie waarbij je aanvoelt wat er leeft en speelt binnen de organisatie, en dat je daarmee in staat bent mensen voor je advies ter verbetering te winnen.’

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

‘Het mooie van IT-audit is dat je kunt kiezen of je generalist, dan wel specialist wilt zijn. Beide zijn gewild. De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar in razendsnel tempo op, hetgeen behoorlijk wat eisen stelt aan het ontwikkelpotentieel van de IT-auditor. De uitdaging is dan ook om bij te blijven. Weten wat er in de buitenwereld speelt en dat vertalen naar je eigen expertise. En of je dit in de breedte als generalist, dan wel in de diepte als specialist doet, is afhankelijk van wie je als persoon bent en waar je zelf de uitdaging uit haalt. Weet jezelf zodanig te profileren dat je omgeving herkent wat ze bij je kunnen halen.’

Schermafbeelding 2015-03-30 om 14.08.07
Niet gecategoriseerd