Van de NOREA

Vijf vragen aan Marc Welters

14 maart 2016
In dit artikel:

1. Wie is Marc Welters en welke expertise heb je?

‘Als afgestudeerd bedrijfseconoom aan de universiteit van Maastricht ben ik in 1993 gestart bij EY. Ik deed in Maastricht ook mijn postdoc RA (1995) maar wilde later ook “iets” van IT weten omdat ik zag dat IT steeds belangrijker werd in de jaarrekeningcontrole. In 2000 studeerde ik als RE af aan de VU. Sinds 2004 ben ik partner bij EY, waar ik het IT-auditteam leid dat zich specifiek richt op de financiële sector. Ik onderscheid drie belangrijke onderwerpen binnen het vakgebied IT-audit, te weten: ondersteuning van de jaarrekeningcontrole, data-analytics en (cyber) security. Mijn expertise ligt op het vlak van jaarrekeningcontrole en data-analytics.’

2. Waarom ben je actief in NOREA?

‘We zijn met veel professionals die allen de postdoc RE-opleiding hebben doorlopen maar verder verschillende achtergronden hebben, een veelheid van functies bekleden en hebben bekleed en verschillende ervaringen hebben buiten en binnen ons vakgebied. Ik wil graag helpen om hierin verbondenheid te creëren en richting te geven aan het vak en onze beroepsgroep.’

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

‘Veel organisaties in Nederland zijn nog onvoldoende bekend met het vakgebied van de IT-auditor, laat staan dat ze bekend zijn met de specifieke kwaliteitseisen die komen kijken bij het ingeschreven staan. De kennis die een IT-auditor in huis heeft en de regels waarlangs audits moeten worden uitgevoerd, maken ons zeer waardevol. Onze onafhankelijkheid speelt hier een belangrijke rol, waarbij wij in de markt een van de weinigen zijn die dit kunnen zeggen. Deze kennis en onze onafhankelijkheid mogen we meer bekendheid geven en daarom zou ik willen bereiken dat NOREA zich hier veel nadrukkelijker op profileert. De campagne inzake datalekken is een mooi voorbeeld van publiciteit die we meer zoeken.’

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

‘Het vakgebied verandert ongelooflijk snel en IT zit in de financiële sector al in de haarvaten van de organisatie. Andere sectoren zullen snel volgen zodat ook daar IT nog belangrijker wordt dan het nu al is. Als IT-auditors zullen wij de impact van nieuwe technologieën en ontwikkelingen in de markt moeten analyseren en de vaardigheden daarvoor meenemen in onze opleidingen en onze hands-on bagage.’

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

‘Dat hangt af van het type vooropleiding en ervaring. Veel IT-auditors zijn specialisten en gegeven de cruciale rol van IT in veel organisaties, zijn specialisten in de toekomst meer en meer nodig. Generalisten van hun kant zijn goed in verbanden zien en kunnen op die manier bij uitstek hoofdlijnen vasthouden, hetgeen eveneens een noodzakelijke kwalificatie is. Je hebt dus beide nodig.’

Vijf vragen aan Marc Welters