Van de NOREA

Vijf vragen aan Rocco Jacobs

17 december 2015
In dit artikel:

1. Wie is Rocco Jacobs en welke expertise heb je?

‘Ik ben 44 jaar oud, getrouwd met Anita en we hebben drie dochters. Na mijn studie aan de Universiteit van Tilburg ben ik begonnen als IT-auditor. Later heb ik ook de operational audit-opleiding gedaan. Bij de Auditdienst Rijk ben ik clustermanager van het cluster ICT. Wij voeren IT-audits uit zoals pentesten, audits naar infrastructuren en netwerken, ERP audits (SAP/Oracle), privacy-audits en audits naar informatiebeveiliging. Ons werkterrein omvat de hele rijksoverheid en het leuke daarvan is dat we overal “in de keuken” mogen kijken en de goede voorbeelden meenemen in toekomstige audits.’

2. Waarom ben je actief in NOREA?

‘Een aantal jaren geleden vroeg collega Jan Roodnat mij of ik lid wilde worden van de Vaktechnische Commissie. Dat heb ik met veel plezier gedaan totdat ik in 2013 gevraagd werd voor het bestuur. Dat vond ik een prachtige uitdaging. Het is interessant, leerzaam en vooral leuk om samen met collega IT-auditors een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van ons mooie vakgebied. Het mes snijdt echt aan twee kanten. Actief zijn bij Norea is van belang voor ons vakgebied en het is zeer leerzaam om met collega-auditors uit heel verschillende organisaties het vakgebied telkens weer verder te brengen.’

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

‘Belangrijk onderwerp is de toekomst van NOREA. Hoe ziet onze beroepsorganisatie er over een aantal jaren uit? Dat is een interessant en tevens ingewikkeld vraagstuk. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Daarnaast vind ik dat IT-auditors en NOREA best meer voor het voetlicht mogen treden. Bij veel maatschappelijke thema’s kunnen we een belangrijke rol vervullen. Denk bijvoorbeeld aan privacy en informatiebeveiliging. Het zou mooi zijn als we op dit soort thema’s ook op de voorgrond treden, in de media bijvoorbeeld. Onze mening doet er echt toe.’

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

‘Onze wereld verandert razendsnel. Dat betekent juist ook voor IT-auditors dat we meer dan ooit bovenop de ontwikkelingen moeten zitten. Daar mogen we best wat meer op de voorgrond treden en een meer actieve bepalende rol innemen. We moeten ervoor zorgen dat onze kennis en kunde zich blijven ontwikkelen en dat we onze opdrachtgevers feitelijk voor blijven met onze kennis en kunde.’

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

‘Beide typen IT-auditors zijn nodig. We hebben IT-auditors nodig die op bestuurlijk niveau kunnen acteren en de bevindingen van specialisten kunnen samenvoegen tot één heldere boodschap. En we hebben specialisten nodig die op hun niche experts zijn. In beide typen IT-auditors zie ik veranderingen. We hebben de laatste tijd veel behoefte aan specialisten. Ik denk dat een verschuiving optreedt: minder generalisten en meer specialisten.’

Schermafbeelding 2015-12-17 om 16.04.24