Vijf vragen aan Tom Vreeburg

14 november 2014
In dit artikel:

1. Wie is Tom Vreeburg en welke expertise heb je?

‘Ik ben geboren in Amsterdam en heb mijn middelbare schooltijd in Dordrecht doorgebracht. Ik ben een grondige student geweest want ik heb acht jaar over mijn Atheneum-B gedaan. Ik had dus alle tijd om mij te bezinnen op mijn verdere carrière. Mijn gedachten en de financiële mogelijkheden van mijn ouders liepen daarbij niet helemaal parallel: het liefste was ik autotechniek gaan studeren, maar dat betekende dat ik op kamers moest gaan wonen en dat was een stap te ver. Dus besloot mijn vader dat ik maar HTS Werktuigbouwkunde in Dordrecht moest gaan doen. Niet echt mijn keuze. Toen ik met mijn eindexamen bezig was, zag ik in de krant een advertentie staan met de kop ”Wil jij een gefortuneerde student worden?”. Nou, dat was precies wat ik zocht! Het bleek een wervingsadvertentie van Moret & Limperg te zijn voor assistent-accountants en voor ik het wist had ik een arbeidscontract thuis liggen. En of ik mij maar op 1 september 1978 aan het Achterom 93 in Dordrecht wilde melden. Wel iets anders dan autotechniek, maar het bleek enorm leerzaam en de mogelijkheden waren legio. Tijdens mijn werk kwam ik in aanraking met de Afdeling Computer Controle (ACC) die in die tijd nog voornamelijk bezig was met audit software. Het zal wel mijn bèta-achtergrond zijn geweest, want ik werd gegrepen door het werken met computers en in 1986 ben ik naar de ACC overgestapt en EDP-auditor geworden. Intussen rondde ik mijn accountantsopleiding af en in 1988 studeerde ik af als RA. Toen in 1992 NOREA werd opgericht, had ik inmiddels het interne opleidingsprogramma bij “Moret” afgerond en kon ik mij laten inschrijven als RE.

Ik heb er altijd in geloofd dat een EDP- of IT-auditor focus moet hebben en dat het voor je eigen ontwikkeling goed is om die focus zo nu en dan te vernieuwen. Binnen EY stond dat bekend als het hobby-model van Tom. Ik heb veel gedaan. De eerste jaren heb ik me bezig gehouden met IBM-midrangesystemen, met name de AS/400. Van daaruit ben ik me gaan specialiseren in logische toegangsbeveiliging. Ik was actief bezig met de jaar 2000-problematiek, werd medeoprichter van XBRL Nederland, voorzitter van de Commissie voor de Organisatie van de Informatie Verzorging (COIV) van het NIvRA en heb mij druk gemaakt over de integratie van IT-auditing in de jaarrekeningcontrole. De laatste jaren houd ik mij met name bezig met Service Organization Controls Reporting: vroeger SAS70, tegenwoordig ISAE 3402/SSAE 16 et cetera.’

2. Waarom ben je actief in Norea?

‘Ik ben een tweede-generatie IT-auditor. De eerste generatie bestond uit pioniers die artikelen publiceerden die begonnen met “De accountant zal bij zijn werkzaamheden in toenemende mate geconfronteerd worden met geautomatiseerde gegevensverwerking”. Mijn generatie maakte zich druk om heel andere zaken, zoals de conversie van packed unsigned velden van EBCDIC naar ASCII. Ik denk dat we inmiddels wel de vijfde of zesde generatie inschrijven en die maakt zich druk over weer heel andere dingen. Ik vind dat buitengewoon fascinerend. Ik denk dat ik juist door mijn ervaring bij kan dragen aan de belangrijke rol die de IT-auditor speelt. De wereld verandert heel snel en zo ook de perceptie van de mensen die nu van de universiteit afkomen. Toen ik een paar jaar geleden mocht spreken tijdens een symposium van de Erasmus Universiteit heb ik de aanwezige studenten gevraagd hoe lang internet bestond. Het merendeel van de aanwezigen dacht zo’n vijftig jaar. Op zich is dat niet vreemd, want voor al die mensen is internet er hun leven lang geweest. Ik denk dat er voor de NOREA een belangrijke taak is weggelegd om sturing te geven aan de positionering van de RE binnen al die ontwikkelingen en visies en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.’

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

‘Ik ben bezig aan mijn laatste termijn als bestuurslid die medio volgend jaar afloopt. De spannendste ontwikkeling die ik als bestuurslid heb meegemaakt, is de beoogde fusie met ISACA. Het is ontzettend jammer dat die niet is doorgegaan. Dat had de RE een internationale springplank kunnen bezorgen en mogelijk zelfs binnen ISACA kunnen positioneren als de internationaal geaccrediteerde assurance provider. Achteraf denk ik dat we hier meer tijd voor hadden moeten nemen. Een fusie is een buitengewoon complex proces, waarbij culturele verschillen een belangrijke rol spelen. Het zal er in mijn bestuursperiode niet meer van komen vrees ik. Toch denk ik dat de discussie die in de slipstream van dit proces is ontstaan, in de vorm van de commissie Visie 2020 onder leiding van Hans Donkers, heel interessante gedachten heeft opgeleverd waar we met zijn allen mee verder moeten. En daar wil ik best nog wel aan meedoen.’

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

‘De grote vraag is wat de komende tien jaar de kerncompetentie en taak van de IT-auditor zal zijn. Is dat de onafhankelijke en onpartijdige deskundige die zich met name richt op het verschaffen van oordelen of is het een onafhankelijke en onpartijdige adviseur? Als het aan mij ligt, blijft de kerncompetentie het verschaffen van een oordeel en is de adviesfunctie hiervan afgeleid. Doe je dat namelijk niet, dan krijg je naar mijn mening de randvoorwaarden voor het afgeven van een oordeel nooit ingevuld. Los van deze vraag zal echter de materiedeskundigheid van de IT-auditor moeten toenemen. Dat zal naar mijn mening gaan leiden tot nog meer specialisaties binnen het beroep en tot samenwerking met andere disciplines.’

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

‘Ha, de klassieke vraag! Geen van beiden: IT-audit is een competentie, een deskundigheid. Voor de toepassing van deze deskundigheid heb je materiekennis nodig en die materiekennis kun je naar mijn overtuiging alleen in voldoende mate verkrijgen door specialisatie of door samenwerking met andere disciplines. Hoe het ook zij, de IT-auditor is door zijn deskundigheid en ook zijn specifieke rol een buitengewoon waardevol professional en ik zie dan ook grote mogelijkheden voor het beroep in de toekomst!’

Tom Vreeburg

  • Naam: Tom Vijf vragen - Tom VreeburgVreeburg
  • Privé: Getrouwd, 2 kinderen
  • Woont in: Rijsbergen bij Breda
  • Functie: Partner bij EY Advisory
Niet gecategoriseerd