Ondoenlijk of nuttige exercitie?

Vrijwillig aan de slag met CobiT

16 november 2013
In dit artikel:

Over CobiT is sinds de introductie van CobiT 4.01 veel geschreven. Het raamwerk, van oorsprong afkomstig uit de auditorswereld, is dankzij Sarbanes-Oxley de laatste jaren flink in populariteit gegroeid. Maar hoe zit het met de toepasbaarheid van CobiT in de praktijk bij een IT-governance verbetertraject? Aan de hand van een casus van het ministerie van VROM gaan we in op de ervaringen die zijn opgedaan met betrekking tot het verbeteren van IT-governance en het gebruik van CobiT hierbij als raamwerk.

Ga naar het hele artikel

Leon Dirks, Daniel van Burk, Rocco Jacobs