Financiële Audit Ondersteuning

Accountantscontrole is vrijwel ondenkbaar zonder IT-expertise. De meeste bedrijfsadministraties worden tegenwoordig uitgevoerd door middel van een geïntegreerd systeem voor Enterprise Resource planning (ERP).

Effectieve en efficiënte aanpak voor Japanse versie ‘Sox’

Aan de Japanse beurs genoteerde ondernemingen worden geconfronteerd met een verscheidenheid aan eisen, maar ook onduidelijkheden vanwege een onlangs in Japan uitgevaardigde wet, de ‘Financial Instruments and Exchange Law’. De standaarden die hieruit zijn voortgekomen, uitgebracht door de Business Accounting Council, vragen het management van ondernemingen die genoteerd zijn aan de Japanse beurs de effectiviteit…

Naar een verbeterde audit van de interne controle:

Continuous auditing

Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de werking van de interne controlemaatregelen bij organisaties. Dit is nog overwegend een handmatige activiteit. Doordat meer en meer bedrijfsprocessen worden ondersteund door informatiesystemen is een steeds groter deel van de interne controlemaatregelen ondergebracht in die informatiesystemen. Dit…

www.itgi.org

IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley

In deze nieuwe rubriek willen we vanaf nu steeds een voor IT-auditors interessante internet site bespreken. Hieronder een eerste bijdrage van waarin de site van het IT Governance Institute wordt besproken. Mocht u ook een bijdrage aan deze nieuwe rubriek willen leveren dan zien we uw bespreking graag tegemoet.