Informatiemanagement

Het onderhouden en adequaat afstemmen van de informatiestromen in een organisatie.

Hoeveel appels mag een peer kosten?

Business cases zijn geduldig. De praktijk leert dat plannenmakers nogal eens in de valkuil trappen van een overschatting van de baten van een software-ontwikkelproject en een onderschatting van de kosten ervan – hetzij uit overmatig optimisme, hetzij door de wens ‘het project erdoor te krijgen’. Het kan dan ook allerminst kwaad als een organisatie tijdens…

Is Nederland van de kaart?

Geo-informatie is overal. Dat is geen loze kreet, maar realiteit. Geo-informatie gaat over de wereld om ons heen: wegen, straten, adressen, kaarten, het is allemaal geo-informatie. Niet voor niets is de meest gestelde vraag via de mobiele telefoon: ‘Waar ben je nu?’ In het dagelijks leven krijgen we ook steeds meer met geo-informatie te maken….

Interview met Corien Prins

Over vernetwerken van informatie, decontextualiseren … en meer

Op 15 maart 2011 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport iOverheid aangeboden aan de regering. In dit rapport concludeert de WRR dat in de dagelijkse digitale praktijk een ioverheid is ontstaan die gebruikmaakt van nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. Deze nieuwe i-overheid loopt echter flink uit de pas…

Waar liggen de risico’s en waar is de controle?

Smartphones en tablets in de Bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets, zowel zakelijk als priv.eigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt voor het ontsluiten van bedrijfsgegevens steeds vaker contact gelegd met onderdelen van het bedrijfsnetwerk. Hoe om te gaan met het groeiend aantal mogelijkheden van deze apparaten? En hoe kan deze mix van priv. en zakelijk gebruik op een goede manier worden…

Interview met Joost den Heijer

‘Gebruik het advies van de auditor’

Wij zijn op bezoek geweest bij Joost den Heijer, werkzaam als directeur operationele zaken bij Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, ook wel bekend als de Nederlandse Staatsloterij.

Wegwijzer in het bos van digitaal informatiebeheer

In de EDP-Auditor nummer 1 van 2009 presenteerden we vanuit Het Expertise Centrum (HEC) het referentiekader ED3 voor de toetsing van digitale archiefdepots. Tegelijkertijd deden we een oproep aan IT-auditors en archivarissen om vooral samen op te trekken in de wereld van de digitale archieven. Ruim anderhalf jaar later zien we dat IT-auditors en archivarissen…

Kan de it-auditor actief bijdragen aan een moderne Informatiehuishouding?

Van informatie op orde naar informatie met toekomstwaarde

Binnen de overhead id veel aandacht voor het op orde krijgen van de (digitale) informatiehuishouding 1  van het Rijk. Diverse rapporten waaronder recentelijk weer een van de Algemene Rekenkamer liegen er namelijk niet om [ALGE10]. De kwaliteit van de informatie en de informatiehuishouding van het Rijk laten te wensen over en daardoor is zij niet…

Regisseren van de informatievoorziening: Wat is dat eigenlijk?

Een zoektocht naar een theoretisch kader met praktische meerwaarde

Een toereikende informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van moderne organisaties. Informatie is een randvoorwaarde voor zowel primaire als besturende en ondersteunende processen. Informatievoorziening wordt steeds complexer doordat deze steeds vaker ge.ntegreerd wordt in het primaire proces. Ook de organisatie van de informatievoorziening wordt steeds complexer. Er is sprake van een keten van partijen, zowel…

Issues in Economic Evaluation of Information Security

An increased dependence on IS en IT along with an increase of interconnections between organization has also led to an increased risk of security breaches. Realizing the rise in security risk, organizations started to invest considerably in security technologies without considering the return on security investments. Over the years much attention has been paid to…

De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht

De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst, wordt tegenwoordig op andere wijze controle uitgevoerd, waardoor partijen steeds vaker een overeenkomst sluiten voor horizontal toezicht. Hiervoor is beheersing over de fiscale organisatie nodig door middel van een tax control framework

Wanneer is het inzetten van data-analyse zinvol bij het beoordelen van integriteit?

Data-analyse als procesgericht Controlemiddel

Bij de aanwezigheid van specifieke factoren kan het gebruik van een procesgerichte data-analyse van toegevoegde waarde zijn voor een audit. Het vakgebied van IT-audit is naar onze mening gebaat bij herkenning van deze factoren om tot een aanpak van de audit werkzaamheden te komen. In dit artikel beschrijven wij wanneer en op welke wijze procesgerichte…

WELKE ROL KAN DATA-ANALYSE SPELEN BIJ HORIZONTAAL TOEZICHT?

Data-analyse en de monetaire steekproef

In het laatste nummer van de EDP-Auditor, jaargang 2008, stond het artikel De statistische steekproef: uitdaging voor de edp-auditor (deel 2) van Arjan Hassing [HASS08]. In dit artikel werden de stand van zaken in de rechtspraak, de mate van aanvaardbaarheid van de aanpak van de Belastingdienst en suggesties voor de wijze van verweer hiertegen beschreven….