Contact

De IT-Auditor (voorheen ‘de EDP-Auditor’) wordt gepubliceerd door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors.

Redactie
– A. Bouazza RE CISA
– mevr. C. Hollemans
– ing. J.C.L. Kramer RE
– V. Kroese (eindredactie)
– drs. H.A.J. Raaphorst
– drs. E.J.M. Ridderbeekx RE CISA
– A.G. Söleymez RE MSc
– drs. Th. Wijsman RE

Hoofdredacteur
– prof. dr. G.J. van der Pijl RE – hoofdredacteur †
– mevr. drs. Th.M.J. Gerritse RE – plv hoofdredacteur

NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors
Antonio Vivaldistraat 2-8
1083 HP AMSTERDAM
Postbus 7984
1008 AD AMSTERDAM
Web: www.norea.nl
e-mail: norea@norea.nl