01 2008
Jaargang 17

ISF World Congress 2007

Het Information Security Forum (ISF) is een internationale, onafhankelijke organisatie die samen met haar leden verschillende onderwerpen op het gebied van informatiebeveiliging onderzoekt. Het ISF telt meer dan driehonderd leden; dit zijn organisaties en bedrijven verspreid over de hele wereld en uit tal van sectoren zoals de financiële dienstverlening, telecommunicatie, energie en overheid.

Drs. R.J.M. (Ronald) van Langen RE

Ronald van Langen

Woensdagochtend 6.00 uur, tijd om op te staan. De deur uit voordat ik mijn vrouw en kinderen verstoor in hun eigen ochtendritueel. Eerst zet ik alvast de verwarming in huis even hoger. Buiten ontdek ik dat ik voor de tweede keer dit jaar mijn ramen mag krabben; het is koud geweest vannacht. Maar hier in…

Governance van interdepartementale IT-projecten

De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger verbeteren. Hiervoor zijn verschillende IT-projecten gestart, waarbij meerdere ministeries of overheidsorganisaties betrokken zijn. De laatste jaren heeft een aantal grote interdepartementale IT-projecten vertraging opgelopen of niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Het auditen van corporate governance

De scope van internal audit is in de afgelopen periode verbreed. Gezien de nadruk die de laatste jaren is gelegd op corporate governance, is de ontwikkeling van de rol van internal audit richting het beoordelen van corporate governance een logische stap. Op basis van literatuur en interviews met deskundigen is onderzocht over welke aspecten van…

Sleutel tot succesvolle conversies

Samenwerking tussen business, project en auditors

Achmea maakt deel uit van Eureko, een financiële dienstverlener met activiteiten in elf Europese landen. Achmea is ontstaan door fusies van onder meer Centraal Beheer, FBTO, Avéro, Groene Land, Zilveren Kruis en Interpolis. Door deze fusies zijn vele systemen samengevoegd en aangepast, met als gevolg grote conversietrajecten.

CobiT en rapporteren over IT Governance

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de financiële markten geen genoegen meer nemen met enkel financiële berichtgeving van ondernemingen. De rapportage over interne beheersing in de vorm van ‘In Control Statements’ heeft haar entree gemaakt. Maar hoe sluit een dergelijke verklaring aan bij reeds aanwezige verklaringen over deelprocessen binnen ondernemingen? Neem nu het voorbeeld…

Wet- & regelgeving en de IT-auditor (Deel 1 - Wft)

Uitbesteding bij financiële ondernemingen

Het uitbesteden van taken en activiteiten door financiële ondernemingen is tegenwoordig aan de orde van de dag. De voornaamste redenen? Kostenreductie en verhoging van de kwaliteit. Aan uitbesteding kleven echter ook risico’s. Daarom worden op grond van weten regelgeving eisen gesteld aan uitbesteding bij financiële ondernemingen.

Introductie Web 2.0

Sinds het ontstaan in de jaren 60 heeft het Internet een meer dan voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. De introductie van het World Wide Web was daarbij een bepalende factor. Inmiddels is het World Wide Web zo uitgegroeid, dat niet meer de technologie, maar het feitelijke gebruik leidend is. Dit artikel geeft een indruk van de nieuwe…

Leren schrijven

We weten het waarschijnlijk nog allemaal. We zaten in de eerste klas, of voor de jongere auditors onder ons groep 3, en de juf of meester leerde ons voor het eerst schrijven. Onze eerste woordjes op papier waren met vlekkerige vul- of kroontjespennen. Na heel veel oefenen werden woordjes zinnen en kregen we de opdracht…

Variëteit troef

Variëteit is troef in deze eerste editie van ‘De EDP-auditor’ van 2008. Chris Wauters bevraagt ons in zijn column over de, niet onbelangrijk, schrijverskwaliteiten van IT-auditors. Een uitdaging dus voor alle auteurs verder in dit nummer.