01 2010
Jaargang 19
Interview met Frits Swinkels en Ad van Zanten

Een stap verder durven gaan: IT-audit bij Rabobank

Het is een vrijdagmiddag waarop de techniek ons wat in de steek laat. De redactiedictafoon blijkt later niets opgenomen te hebben en aan het eind van het gesprek geeft ook het redactiefototoestel de geest. Het maakt het gesprek wat moeilijker vast te leggen, maar daarom niet minder interessant. We zijn te gast aan de Croeselaan…

Rational Unified Process: aandachtspunten voor de auditor

Systeemontwikkelingsorganisaties introduceren met regelmaat nieuwe of andere softwareontwikkelmethoden. Vaak ligt hier een ontevredenheid over de resultaten van de tot dat moment gebruikte methode aan ten grondslag, maar ook de invoering van nieuwe software of systemen kan een introductie bewerkstelligen. De Rijksoverheid gebruikt sinds enige tijd ook Rational Unified Process (RUP) als methodiek bij de ontwikkeling…

Audit fysieke toegangsbeveiliging en RFID

In de beveiliging van kantoorpanden, zonering binnen de panden en serverruimten wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van RFID-chips. Deze RFID-chips zijn opgenomen in een toegangspas. Welke invloed heeft deze nieuwe technologie op de werkzaamheden van de hedendaagse IT-auditor?

ORGANISATIEFOUTEN VAAK OORZAAK VAN MENSELIJK FALEN

Informatiebeveiliging en bewustzijn

Het optreden van beveiligingsincidenten is vaak aanleiding voor het starten van een beveiligings- bewustwordingsprogramma, zonder dat men goed weet hoe zo’n programma opgezet moet worden en of het überhaupt wel zo effectief is. Bovendien worden alle werknemers van een organisatie over één kam geschoren en krijgen één en hetzelfde programma voorgeschoteld. Goed beschouwd is het…

WELKE ROL KAN DATA-ANALYSE SPELEN BIJ HORIZONTAAL TOEZICHT?

Data-analyse en de monetaire steekproef

In het laatste nummer van de EDP-Auditor, jaargang 2008, stond het artikel De statistische steekproef: uitdaging voor de edp-auditor (deel 2) van Arjan Hassing [HASS08]. In dit artikel werden de stand van zaken in de rechtspraak, de mate van aanvaardbaarheid van de aanpak van de Belastingdienst en suggesties voor de wijze van verweer hiertegen beschreven….