01 2011
Jaargang 20

Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-IT-standaardisatie

Hoe kunnen organisaties de beoogde business-voordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een nieuwe manier van kijken naar bedrijfs-IT-standaardisatie met behulp van een kwaliteitsmanagementraamwerk helpt bij de juiste invulling. Via een aantal casestudies bij ABN AMRO is dit raamwerk getest, verbeterd en wordt het nu ook buiten het IT-domein toegepast.

Wegwijzer in het bos van digitaal informatiebeheer

In de EDP-Auditor nummer 1 van 2009 presenteerden we vanuit Het Expertise Centrum (HEC) het referentiekader ED3 voor de toetsing van digitale archiefdepots. Tegelijkertijd deden we een oproep aan IT-auditors en archivarissen om vooral samen op te trekken in de wereld van de digitale archieven. Ruim anderhalf jaar later zien we dat IT-auditors en archivarissen…

Rechtspositie en broncode

Risicobeperking softwaregebruik

De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Gebruikers kunnen bij een juiste keuze en goed gebruik hun werk veel effici.nter en effectiever uitvoeren. Dat er aan software ook negatieve kanten zitten en soms zelfs risico’s kleven, is bij IT-auditors bekend. Om een van de haken en…

Interview Guide van 't Noordende

Hoe veilig is de AORTA rond het kloppend EPD?

Op 18 februari 2010 schreef Guido van ‘t Noordende een brief aan de Eerste kamer der Staten Generaal met als onderwerp Beveiliging landelijk Elektronisch Pati.nten Dossier (EPD). Op dat moment zat de regering in een roerige periode en moest een beslissing worden genomen over de voortgang van de uitrol van het EPD. De brief is…