01 2012
Jaargang 21

Hoeveel appels mag een peer kosten?

Business cases zijn geduldig. De praktijk leert dat plannenmakers nogal eens in de valkuil trappen van een overschatting van de baten van een software-ontwikkelproject en een onderschatting van de kosten ervan – hetzij uit overmatig optimisme, hetzij door de wens ‘het project erdoor te krijgen’. Het kan dan ook allerminst kwaad als een organisatie tijdens…

The previously unseen risks associated with internet transaction and certificate authorities

Just below the surface…

It is common knowledge that sharing information over the Internet, especially executing online transactions, poses security risks. As a result, Internet transactions rely on certificate authorities to secure such processes. However, the hacking of DigiNotar (a prominent certificate authority in The Netherlands) in the summer of 2011 exposed risks in a previously trusted Internet security…

Een empirisch onderzoek

Informeel contact als basis voor klantrelaties?

Accountants, adviseurs en klanten vormen een relatie met elkaar en bouwen deze mede op door informeel contact. Het is echter gebleken dat accountants en adviseurs vaak drempels ervaren bij het opzetten en voeren van informele gesprekken. Dit artikel gaat in op de resultaten van een afstudeeronderzoek naar de vraag hoe accountants/ adviseurs en klanten het…

Een methodische aanpak

De waarde van softwareproducten bepalen

Sinds de kredietcrisis in 2008 wordt scherper gekeken naar de financi.le kant van IT en is er een groeiende behoefte aan duidelijkheid over de waarde die IT-componenten als bezitting vertegenwoordigen. Dit artikel presenteert een methode die organisaties in staat stelt om op een systematische wijze tot een waardering van maatwerkwerksoftware te komen.

Is Nederland van de kaart?

Geo-informatie is overal. Dat is geen loze kreet, maar realiteit. Geo-informatie gaat over de wereld om ons heen: wegen, straten, adressen, kaarten, het is allemaal geo-informatie. Niet voor niets is de meest gestelde vraag via de mobiele telefoon: ‘Waar ben je nu?’ In het dagelijks leven krijgen we ook steeds meer met geo-informatie te maken….

Model voor het efficiënter toepassen van data-analyse

Profiteren van data-analyse binnen de jaarrekeningcontrole

Data-analyse toepassen als integraal onderdeel van de jaarrekeningcontrole zou in theorie voor een effici.nter en effectiever controleproces moeten zorgen. In de praktijk blijken de theoretische voordelen echter moeilijk te realiseren. Dit artikel verheldert de oorzaken van het uitblijven van de voordelen en reikt een conceptueel model aan dat de IT-auditor kan hanteren bij het succesvol…

Digitale bankroven worden steeds geavanceerder

The Man in the Browser

De dreigingen op internet nemen steeds geavanceerdere vormen aan. In toenemende mate richten internetcriminelen zich op de huidige zwakste schakel van het internet: de eindgebruiker. Een techniek die sterk in opkomst is, is de zogenoemde ‘Man in the Browser’ (MitB), een aanval waarbij een ongewenst computerprogramma (Trojan) zich in de internetbrowser nestelt en onzichtbaar en…

Interview met Corien Prins

Over vernetwerken van informatie, decontextualiseren … en meer

Op 15 maart 2011 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport iOverheid aangeboden aan de regering. In dit rapport concludeert de WRR dat in de dagelijkse digitale praktijk een ioverheid is ontstaan die gebruikmaakt van nieuwe informatiestromen die door ICT mogelijk zijn gemaakt. Deze nieuwe i-overheid loopt echter flink uit de pas…