01 2017
Jaargang 26
Reculer pour mieux sauter
Van de redactie

Reculer pour mieux sauter

Bijna tachtig jaar geleden was de eerste digitale computer een feit. Het apparaat droeg de naam ABC – Atanasoff Binary Computer, naar de ontwikkelaar ervan, de Amerikaan John Vincent Atanasoff. Het ding woog ruim driehonderd kilo, bevatte bijna driehonderd radiobuizen en de onderdelen waren verbonden met zo’n anderhalve kilometer bedrading. Het apparaat was goed voor…

Van nepnieuws tot instant-audit

De opkomst bij de inauguratie van Trump was de grootste opkomst ooit, punt uit. Klimaatverandering is een leugen, global warming is onzin. En terwijl Amerikaanse tanks begin deze eeuw Bagdad binnenreden en het pleister van het plafond van het presidentieel paleis naar beneden viel door de bombardementen, verklaarde Mohammed Saïd al-Sahaf, de communicatieminister van Saddam…

Van een lineair perspectief naar een golfbenadering

De golven van IT-auditing

Wat was in 2004 de voorspelling voor 2015? De toenmalige NOREA-voorzitter Adri de Bruijn filosofeerde destijds over de externe auditor en de beroepsorganisatie in 2015. De aanleiding daarvoor was een symposium ter gelegenheid van het afscheidscollege van prof. Margaret van Biene-Hershey als hoogleraar EDP-auditing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn beschouwing is gepubliceerd in…

Vijfentwintig jaar NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors

In 2017 bestaat NOREA 25 jaar. Gedurende deze periode, van 1992 tot 2017, heeft de informatietechnologie zich revolutionair ontwikkeld. De ‘Wet van Moore’, die een exponentiële groei van opslagcapaciteit en snelheid van computerchips voorspelde, heeft bijna vijftig jaar standgehouden en de gevolgen hiervan zullen voorlopig nog wel blijven doorwerken. Dit heeft geleid tot een ICT…

Interview met Paul van Kessel

De noodzakelijke transitie van IT-auditing

Paul van Kessel (1958) is sinds 2006 wereldwijd verantwoordelijk voor de (IT-) Risk Assurance en Advisory Services van EY. Zijn rol is momenteel Global Managing Partner Cybersecurity Services. Deze bijzondere positie en zijn ervaring vormen voor ons de aanleiding om hem te interviewen, benieuwd als we zijn naar zijn observaties aangaande de inzet en relevantie…

Meer dan compliance en informatiebeveiliging

Privacy

De Nederlandse privacywetgeving volgens de Europese Richtlijn 95/46/EG en de daarop gebaseerde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn bijna net zo oud als de jubilerende NOREA. De IT-auditor die privacyvraagstukken beoordeelt ontleent zijn normatieve raamwerk grotendeels aan deze wet- en regelgeving, en in het verlengde daarvan aan het domein van informatiebeveiliging. Nu, na twintig jaar ervaring…

Interview met Jeroen Biekart

Uitdragen strategie en bekendheid van het RE-beroep

Bij de start van zijn voorzitterschap heeft Jeroen Biekart begin 2014 een interview gegeven in de IT-Auditor. Tijd voor een update vanwege z’n voorgestelde herbenoeming. We spreken met hem bij NOREA. De voorgenomen fusie met ISACA is niet doorgegaan. Wat is de stand van zaken op het samenwerkingsvlak, ook met bijvoorbeeld andere partijen? ‘Met de…

Boekbespreking

The Computing Universe; A Journey Through a Revolution

Voor me ligt een aantrekkelijk vormgegeven boek van ongeveer 350 bladzijden met de veelbelovende titel ‘The Computing Universe’. De pakkende ondertitel luidt: ‘A Journey Through a Revolution’. Het woord ‘universe’ wijst op een weidse (in principe allesomvattende) ambitie en de ondertitel belooft een reis door een reeks ontwikkelingen die samen een revolutie vormen. Kortom, een…

Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?
Van de NOREA

Vijf vragen aan Marcel Bongers

Marcel Bongers is medeoprichter, ‘lidnummer 2’ en sinds de oprichting voortdurend actief geweest in het bestuur en diverse commissies van NOREA. Een goede aanleiding om de’ vijf vragen’ in dit themanummer over het NOREA-lustrum aan hem te stellen. 1. Wie is Marcel Bongers en welke expertise heb je? ‘Na een studie bedrijfseconomie met specialisaties marketing en…

Van de NOREA

Nieuwe leden

In het eerste kwartaal van 2017 ingeschreven in het register van gekwalificeerde IT-auditors: Mevrouw A. ter Agter RE EMITA, HARDERWIJK De heer A.G. Ahmed RE MSc, DEN HAAG De heer R. Aolad-Si Mhammad RE MSc, AMSTERDAM De heer S. Bansi RE MSc EMITA, AMSTERDAM De heer ing. J.A.A. van Beijsterveld RE MSc CISA, DONGEN De heer…