02 2005
Jaargang 14

Van de redactie

Na een wat moeilijker periode de afgelopen jaren lijkt de markt voor EDP-auditing op dit moment weer aan te trekken. Waar in de voorbije jaren her en der mensen afvloeiden wordt nu weer overal gezocht naar jong auditingbloed. Voor een dergelijke groeiende beroepsgroep is het uiteraard van belang regelmatig naar zichzelf en naar de rol…

Een dag uit het leven van.. Ted Mos

Ted O. Mos CISA RE RI (48 jaar) is sinds 1999 directeur/eigenaar van TBM AudIT BV, een adviesorganisatie gespecialiseerd in het uitvoeren van IT-audit dienstverlening op het bedrijfskundig scheidsvlak van organisatie en automatisering. TBM AudIT werkt vanuit een kleine vaste kern van eigen medewerkers. Daarnaast beschikt zij over een groot aantal aan de organisatie gelieerde…

De externe IT-auditor en de beroepsorganisatie in 2015

Tijdens een symposium voorafgaand aan het afscheidscollege van Prof. Margaret van Biene-Hershey RE als hoogleraar EDP-auditing aan de Vrije Universiteit op maandag 8 november 2004 hield Adri de Bruijn RE RA, voorzitter van het NOREA-bestuur, een beschouwing over de NOREA en het externe beroep in 2015.

IT-audit en operational audit: eenmanszaken of maten?

Is het niet verwonderlijk dat IT-audits binnen veel organisaties los staan van de andere audits die worden uitgevoerd? En is het niet vreemd dat veel operational auditors met een boog om de geautomatiseerde systemen heen lopen? In dit artikel wordt ingegaan op de overeenkomsten én verschillen tussen IT- en operational audits. Vanzelf wordt dan ook…

De zekerheid van onzekerheid

Scenariodenken

We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin bijna alles met alles te maken heeft en waarbinnen in toenemende mate ‘dat alles’ elkaar wederzijds beïnvloedt. Zekerheid moet als een schaars goed worden beschouwd. Immers, veel wederzijdse afhankelijkheden en beïnvloedingen zijn niet of nauwelijks direct te beïnvloeden. Hoe gaat de auditor te werk in werelden van…

Over de auditorsfuik en het nut van auditopleidingen

Is het eigenlijk niet vreemd dat we speciaal opgeleide auditors nodig hebben om de kwaliteit van een object te beoordelen? Een timmerman die zijn vak verstaat kan heel goed het werk van een collega beoordelen.Voor andere vaklieden zoals metselaars geldt hetzelfde. Maar om het werk van IT-deskundigen te beoordelen zouden we speciaal opgeleide IT-auditors nodig…