02 2006
Jaargang 15

Stemmen en raamwerken

Ruim voor de zomer bereikt u dit tweede nummer van de EDP-auditor in 2006. Zoals zo vaak komt ook in dit nummer de breedte van ons vakgebied weer goed tot uitdrukking. In zijn column maakt Tobias Houwert ons op een speelse manier nog eens duidelijk dat naleving van gedrags- en beroepsregels de continue aandacht van…

www. platforminformatiebeveiliging.nl

Platform voor informatiebeveiliging

In deze nieuwe rubriek worden internetsites besproken die voor IT-auditors interessant kunnen zijn. Ik mag de aftrap doen voor het tweede nummer van dit jaar. Mijn keuze is hierbij gevallen op de website van het Platform voor Informatiebeveiliging, omdat ik zelf regelmatig deze website bezoek en het leuk vind om collega- auditors deelgenoot te maken…

Een dag uit het leven van

Flytoget De wekker gaat vandaag al om 06.00 uur omdat ik vandaag van Oslo naar Stavanger zal reizen voor een belangrijke bijeenkomst. Gisteravond heb ik mijn Ernst & Young rugzak (met speciaal compartiment voor mijn notebook) en documenten al klaargezet. Vanuit mijn appartement is het vijf minuten lopen naar het Nationaltheatret station, waar ik de…

Ketensamenwerking binnen het publieke domein

Ketengovernance

Dit artikel is het derde en (voor lopig) laatste artikel in een reeks artikelen over ketenauditing. Het eerste artikel, geschreven door Leon Dirks en Anastasia van der Meer, was gebaseerd op een inventariserend onderzoek1 . In dat meer algemene artikel is onder andere ingegaan op de begrippen keten en ketenaudit (zie tekstkader). Ga naar het…

CobiT 4, hét IT Governance raamwerk?

Over IT Governance, de verschillende inrichtingsmodellen en de rol van de IT auditor is al veel geschreven. De NOREA publicatie ‘IT Governance, een verkenning’ [NORE04] behandelt deze onderwerpen vrij uitvoerig. Daarom hebben wij ervoor gekozen deze onderwerpen in dit artikel niet te herhalen. Wél gaan wij in op de vraag wat de onlangs verschenen vierde…

Elektronisch stemmen: een auditperspectief

De kans is groot dat u afgelopen maart gebruik heeft gemaakt van uw democratisch recht om uw stem uit te brengen voor de vertegenwoordiging in de gemeenteraad van uw woonplaats. De kans is ook groot dat u daarvoor gebruik hebt gemaakt van een stemcomputer. Ongetwijfeld heeft u ’s avonds of daags na de verkiezingen kennis…

Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief

Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige wijze dat de met de klant afgesproken kwaliteit en kosten worden gewaarborgd [Sch04]. Het bekendste voorbeeld hiervan is ITIL. ITIL is ontstaan doordat organisaties steeds meer afhankelijk werden van de IT om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze toenemende…

Het gebruik van auditsoftware in de Nederlandse auditpraktijk

Auditsoftware onder de loep

Dat de Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een steeds essentiëlere rol speelt in het functioneren van de overheid en het bedrijfsleven zal tegenwoordig niemand meer ter discussie stellen. De ICT heeft zich ontwikkeld van een volledig ondersteunende technologie naar een technologie die veelal samenvalt met het primaire bedrijfsproces. Hierdoor is de afhankelijkheid van ICT in…

In casu: En Ron stond voor het hekje

W at was er allemaal goed gegaan tijdens de laatste opdracht die Ron als verantwoordelijk partner RE RA binnen het accountancy- en advies kantoor REFLEX had uitgevoerd en die een half jaar geleden zo mooi was begonnen op de golfbaan? Ron las opnieuw de brief van de Raad van Tucht. De volgende flarden bleven hangen…