02 2009
Jaargang 18

Voor elck wat wils…

De redactie ontving positieve reacties op de nieuwe vormgeving van De EDP-Auditor en dat geeft energie. Dit keer hebben we een afwisselend nummer met ‘voor elck wat wils’, waarin her en der de kredietcrisis de kop opsteekt.

VU Seminar

Management van IT in turbulente tijden

‘IT-auditor, kom uit de kast!’ Met die dringende oproep sloot Arno Oosterhaven het symposium ‘Management van IT in turbulente tijden, gevolgen voor IT-Governance en IT-Audit’, dat de VU Amsterdam op 29 april jongstleden organiseerde. Deze bijeenkomst, onder dagvoorzitterschap van Ronald Paans, stond niet alleen in het teken van de turbulente tijden, maar ook van de…

Controleur, ontwaakt als I-Auditor!

Onlangs verscheen in De EDP-Auditor een opiniebijdrage van collega Kersten waarin hij aangaf het nut en de gevolgen in twijfel te trekken van het IFAC-lidmaatschap en de daaruit dwingend volgende overname van regelgeving. Voor de goede orde; de NOREA is net als de ISACA affiliate member van de IFAC, waardoor overname van de IFAC-regelgeving wordt…

De IT-auditor als gerechtelijk deskundige

De rol van gerechtelijk deskundigen is in ons land allerminst eenduidig geregeld. Soms komt het voor dat een RE op grond van zijn beroepstitel wordt gevraagd om op te treden als deskundige in een juridische procedure. Mr. Winfried Nanninga RE verdiepte zich in deze materie en sprak met enkele ingewijden in deze problematiek.

Process mining als gereedschap voor (IT-)Auditors

Naar een softwarematige analyse van bedrijfsprocessen voor auditing

Bedrijfsprocessen laten ‘digitale sporen’ na in informatiesystemen als Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) en Workflow Management Systemen (WMS). Deze informatie is te vinden in de logs van deze systemen. Uit deze logs kan waardevolle bedrijfskennis afgeleid worden door naar structuren te zoeken in de achtergelaten sporen. Dit proces wordt ook wel process…

IT Project Portfoliomanagement? Juist nu!

In de afgelopen decennia hebben organisaties aandacht besteed aan het professionaliseren van hun IT- projectmanagement. Momenteel verschuift het aandachtsgebied naar een portfoliobenadering van projecten: project portfoliomanagement (PPM). Terwijl projectmanagement gaat over ‘de projecten op de goede manier doen’, gaat portfoliomanagement veel meer over ‘het doen van de juiste projecten’. De kracht van portfolio management zit…

Informatiebeveiliging versus SaaS

Bedrijfssoftware over het internet wordt steeds populairder. Vrijwel alle grote software-leveranciers en IT-integrators bieden steeds uitgebreidere en professionelere onlinediensten aan onder de noemer SaaS. Maar ook hier worden kansen vergezeld door gevaren. Met name op het gebied van informatiebeveiliging biedt SaaS de nodige uitdagingen die nochtans zijn onderbelicht. Hoog tijd voor de kritische IT-auditor om…

VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 2)

In het eerste deel van dit artikel (De EDP-Auditor 2009-1) kwam het concept virtualisatie aan bod. Ook is ingegaan op de oorsprong van virtualisatie en zijn toepassingen van deze techniek toegelicht. Om de behandelde theorie vervolgens te relateren aan de praktijk, werd een casus beschreven. Daarnaast is aandacht besteed aan aandachts- en knelpunten met betrekking…

Dion Kotteman over auditing binnen de overheid:

Rijksauditdienst heeft de wind in de zeilen

In nummer drie van 2008 besteedden we in het interview met Martine Koedijk, Harry Haverkamp en Rocco Jacobs ruim aandacht aan de oprichting van de Rijksauditdienst. Nu ruim een halfjaar later – en een kredietcrisis verder – is de projectfase afgesloten en is de dienst actief in opbouw. In het vernieuwde pand van het ministerie…

Drs. Th.M.J. (Thea) Gerritse RE is auditmanager bij de Rijksauditdienst en heeft deze column op persoonlijke titel geschreven.

Mag het ook ietsje minder zijn?

Deze week had ik een boekje van prof. drs. J.A.M. Oonincx in handen uit 1982 met de nieuwsgierig makende titel ‘Waarom falen informatiesystemen nog steeds? [OONI82] In het voorwoord constateert prof. A.J. van ‘t Klooster dat het ‘een niet gelukkig verschijnsel (is), dat ruim 25 jaar na de introductie van de eerste computer in Nederland…