02 2010
Jaargang 19

De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht

De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst, wordt tegenwoordig op andere wijze controle uitgevoerd, waardoor partijen steeds vaker een overeenkomst sluiten voor horizontal toezicht. Hiervoor is beheersing over de fiscale organisatie nodig door middel van een tax control framework

OV-chipkaart en Informatiebeveiliging

Met de invoering van de OV-chipkaart halen de openbaar vervoerbedrijven een complex, transactieverwerked systeem in huis. Om de kwaliteit van de informatievoorziening te kunnen blijven waarborgen, dient de informatiebeveiliging binnen het ov-bedrijf te worden aangepast aan de nieuwe situatie. Nieuwsberichten over gekraakte kaarten, overtreding van privacyregels en nieuwe mogelijkheden om zwart of grijs te rijden,…

Wens of werkelijkheid: ict als oplossing voor een betere overheid

De burger centraal?

De elektronische overheid zou allerlei positieve effecten bewerkstelligen, zoals het centraal stellen van de burger, een klantgerichte dienstverlening en vraagsturing in het publieke domein, en zou daarmee dé oplossing zijn voor een falende overheid. Maar is dat ook de werkelijkheid?

Van controle naar concrete verbeteringen

Audit als interventie

Een goede audit is meer dan alleen het rapporteren over bevindingen en het doen van aanbevelingen. Het is vaak ook de eerste stap in een veranderingsproces naar een blijvend verbeterde organisatie. Niet dat er nu voor wordt gepleit om de auditor ook meteen als een ‘change agent’ te beschouwen, maar wel om hem beter bewust…

Wanneer is het inzetten van data-analyse zinvol bij het beoordelen van integriteit?

Data-analyse als procesgericht Controlemiddel

Bij de aanwezigheid van specifieke factoren kan het gebruik van een procesgerichte data-analyse van toegevoegde waarde zijn voor een audit. Het vakgebied van IT-audit is naar onze mening gebaat bij herkenning van deze factoren om tot een aanpak van de audit werkzaamheden te komen. In dit artikel beschrijven wij wanneer en op welke wijze procesgerichte…

Referentiearchitecturen: hulpmiddel voor architect en IT-auditor

In de afgelopen jaren zijn er binnen de overhead verschillende referentiearchitecturen tot stand gekomen. De bekendste daarvan is de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Deze referentiearchitecturen zijn in toenemende mate sturend voor de architecturen van overheidsorganisaties of van grote overheidsprojecten. In dit artikel wordt uiteengezet wat een referentiearchitectuur is, wat de doelstellingen er van zijn…