02 2011
Jaargang 20
Increasing the Performance of an Emerging Discipline

Enterprise Architecture Coming of Age

In deze boekbespreking behandelen wij het proefschrift van Bas van der Raadt. Van der Raadt is fulltime werkzaam als managementadviseur en heeft daarnaast zijn onderzoek uitgevoerd. Hij is gestart met dit onderzoek, omdat hij tijdens het uitvoeren van zijn praktijkwerk als enterprise architect bij verschillende klanten hetzelfde probleem zag. Vandaag de dag gebruiken veel organisaties…

Wiskundige steekproeven en IT-audit

Een IT-auditor kan een oordeel geven over de toewijzingen van rechten aan gebruikers. Hij zal dan beoordelen of er procedures voor zijn, of die procedures hebben bestaan en vooral ook of die procedures hebben gewerkt. Idealiter zou de auditor over een schouder willen meekijken (en dat voldoende frequent). Hij zal meestal vaststellen dat een bestand…

Het construeren van referentiekaders: een principle-based aanpak

Het beoordelen van auditobjecten wordt uitgevoerd op basis van een mix van normen, samengebracht in een zogeheten referentiekader. Voor het uitvoeren van consistente evaluaties ver- vult een referentiekader dan ook een belangrijke rol. In de huidige praktijk wordt de samenstelling van referentiekaders niet ondersteund door een wetenschappelijk onderbouwde methodiek. In dit artikel wordt een werkwijze…

Kunnen nieuwe technieken zoals virtuele werelden gebruikt worden Om de risico’s van complexe beleidsvorming te beheersen?

Serious games in virtuele werelden als tools voor de auditor

Serious gaming binnen virtuele werelden biedt vele mogelijkheden. Bedrijven zien kansen voor dit medium bij het gebruik als interne samenwerkingstool maar ook als een platform om in contact te blijven met hun klanten.

Beveiliging van telewerken: een praktische aanpak

Nederland heeft wereldwijd ..n van de hoogste percentages telewerkers en het aantal groeit nog steeds. Informatiebeveiliging bij telewerken is echter niet altijd goed geregeld. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de thuiswerkplekken onveilig is en dat met regelmaat apparatuur met gevoelige gegevens verdwijnt. In dit artikel wordt een praktische aanpak beschreven waarmee organisaties adequate…

Interview met Ard Niesen, voorzitter Norea

Van ‘huis op orde’ naar profilering van de IT-auditor

Voor ons interview hebben we dit keer een bijzondere gast aan tafel uit de eigen gelederen. In 2010 is Ard Niesen tot voorzitter gekozen van de NOREA. Voor de redactie aanleiding om nader kennis te maken hem en te horen wat hij voor de NOREA in petto heeft de komende jaren.