02 2013
Jaargang 22
Goede aansluiting van de business case op de werkelijkheid

Een realistische(r) business case!

In eerdere publicaties [MEIJ07], [GERR09], [BUIZ09], [WIJS12] van de IT-Auditor is door een aantal collega’s aandacht geschonken aan de sturing en de beheersing van ICT-projecten. Daarnaast besteden diverse media met enige regelmaat aandacht aan ICT-projecten en -programma’s. De aanleiding hiervoor ligt veelal in het mislukken van ICT-projecten. Een realistische business case is een middel om…

Auditscripts in de praktijk

Je zit niet op onnodig werk te wachten? Wat is dan handiger dan een tool te gebruiken die het auditbewijsmateriaal automatisch voor je oplevertt? Ga naar het hele artikel  

Verbetering controleerbaarheid van geautomatiseerde processen

Controleerbaarheid en kwaliteit van event logs

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van mijn artikel dat in de IT-Auditor nummer 3, jaargang 2012 is verschenen [HAAS12]. Toen heb ik vooral de lessons learned uit mijn praktijkervaring beschreven en de aandachtspunten en moeilijkheden bij de toepassing van de process miningtechniek1 in kaart gebracht. De conclusie was dat er een paar belangrijke obstakels…

Informatietechnologie en interne beheersing (deel 1)

Wanneer komen de wereld van IT-audit en financial audit bij elkaar? Menigeen vraagt zich dit af [KOUT13]. IT-auditors krijgen soms het idee dat, zelfs als de informatietechnologie (IT) cruciaal is voor een klant, zij nauwelijks budget krijgen om de IT-audits die nodig zijn te kunnen uitvoeren. Financial auditors voelen zich soms gekleineerd door de hoeveelheid…

Interview met Henk de Zwart, Frank Kossen en Werner van Haelst over de eerste ervaringen met het kwaliteitsonderzoek

Van ‘trust me’ naar ‘show me’

Als beroepsorganisatie van professionals heeft norEa de kwaliteit van de diensten die wij, rE’s, leveren hoog op de agenda staan. Enkele jaren geleden hebben de leden van norEa in de algemene ledenvergadering het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (rkbn) en het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (rkon) vastgesteld. nu gaan de in die reglementen voorziene kwaliteitsonderzoeken van start. dit…