02 2016
Jaargang 25
Resultaten van een onderzoek

Besluitvormingscriteria bij een cloudbeslissing

Innovatieve technologie zorgt voortdurend voor veranderingen in onze samenleving en bepaalt steeds meer hoe wij leven en werken in een digitale wereld. Technologie en innovatie maken efficiëntere en daardoor winstgevendere bedrijfsvoering mogelijk. Cloud computing kan organisaties helpen om de technologische mogelijkheden te benutten. Naast voordelen brengt cloud computing echter ook risico’s met zich mee. Organisaties…

Spreek de lezer aan!

De weg naar een goed artikel is niet zelden lang en hobbelig. Ik mag het zeggen, want ook bij mij vloeien er niet vanzelf sprankelende teksten uit de computer. Een van de hobbels is de manier waarop we door onze beroepspraktijk geconditioneerd zijn om gedachten onder woorden te brengen. We gebruiken abstracte of omfloerste taal,…

Zes bouwstenen voor het beoordelen van de kwaliteit van de databeheersing onder SII

In control van datakwaliteit onder Solvency II

De nieuwe Europese wetgeving Solvency II (hierna SII) is per 1 januari 2016 een feit. Als voorbereiding hierop zijn verzekeraars de afgelopen jaren druk bezig geweest met de implementatie van de SII-vereisten. Specifiek onderdeel van SII is de beheersing van de kwaliteit van de data die gebruikt worden voor de berekening van het vermogen dat…

Governance, Risk, Compliance – samen naar de top!

De afgelopen jaren hebben veel organisaties initiatieven ontplooid om de organisatieonderdelen die belast zijn met taken op het gebied van Governance, Risk en Compliance (GRC) beter te laten samenwerken. [GRC01], [GRC02] Deze initiatieven zijn veelal ontstaan uit de wens en noodzaak om deze activiteiten effectiever, efficiënter en transparanter in te richten. Centraal en integraal uitvoeren…

Interview met Jaya Baloo

‘Live well, laugh often and encrypt absolutely everything’

We zijn op een hoge verdieping in een van de torens van het KPN-hoofdkantoor in Den Haag. Naambordjes van afdelingen ontbreken hier, maar we hebben een afspraak met Jaya Baloo, de Chief Information Security Officer (CISO) van KPN. Voor ons interview heeft ze een half uur vrijgemaakt in haar agenda. Dat blijkt genoeg tijd want…

Interview met Jaya Baloo

'Live well, laugh often and encrypt absolutely everything'

We zijn op een hoge verdieping in een van de torens van het KPN-hoofdkantoor in Den Haag. Naambordjes van afdelingen ontbreken hier, maar we hebben een afspraak met Jaya Baloo, de Chief Information Security Officer (CISO) van KPN. Voor ons interview heeft ze een half uur vrijgemaakt in haar agenda. Dat blijkt genoeg tijd want…

Dag uit het leven van Henri Raaphorst

Samen bouwen aan vertrouwen

06.00 uur De wekker gaat. Gisteren alles klaargezet om een snelle start te kunnen maken. De rest van het gezin is nog in diepe rust. Naar de badkamer, scheren, douchen, aankleden. Mijn vrouw Esther is opgestaan en heeft een kop thee voor ons gezet. Zij heeft een drukke dag voor de boeg en lift mee…

Uit de opleidingen

Geslaagd afscheid nemen van TIAS

De 44 deelnemers in de afstuderende leergang van de Executive Master IT-Auditingopleiding van TIAS verdedigden de slotopdracht in de afgelopen week. Na het laatste college in december is intensief gewerkt aan de uitvoering van deze opdracht bij een externe opdrachtgever. Relevante onderwerpen op het IT-auditingterrein en een buitenlandse opdracht zorgden voor een compleet geheel. De…

Van de NOREA

Vijf vragen aan Winfried Nanninga

1. Wie is Winfried Nanninga en welke expertise heb je? ‘Naast jurist ben ik gekwalificeerd als IT-auditor (RE), waarbij ik expertise heb ontwikkeld op het gebied van (i)Governance, Risk(management), Compliance en Outsourcing. Binnen het juridische domein ligt mijn expertise vooral op het terrein van privacy. Je kennis moet je blijven vergroten en door de toepassing…

Van de NOREA

Nieuwe leden

In de periode van februari t/m april 2016 ingeschreven in het register van gekwalificeerde IT-auditors (RE’s):   Mevrouw drs. I. van der Aart, ROLDE   De heer D.K. Boedhai MSc, HENGELO (OV)   De heer S.B. Bouman, AMSTERDAM   De heer F.P. Chu MSc EMITA, AMSTERDAM   De heer ing. D.J. den Dijker MSc EMITA, ROTTERDAM   De heer D.S….