03 2009
Jaargang 18

Zomertijd

Als u dit leest, is de vakantieperiode voor de meesten wel weer voorbij. In de periode dat dit nummer gemaakt werd, genoten redactieleden en auteurs om de beurt van hun welverdiende vakantie en dan is het een hele toer om alles op tijd bij de drukker te krijgen. Zoals gebruikelijk een column. Dit keer van…

Seminar Evolutie van het audit beroep

NIVRA Young Profs meet NOREA Young Profs: ‘IT auditor overbodig, of accountant niet nodig?’

Het seminar dat plaats vond op 14 mei jongstleden ging over de goede punten en verbeterpunten van de onderlinge werkrelatie tussen accountants en IT-auditors. De ongeveer dertig á veertig aanwezige professionals, met en zonder RA/RE/RI/CISA/AA/CIA-titel(s), waren afkomstig van ondermeer drie grote accountantskantoren evenals een stevige vertegenwoordiging van de diverse sponsoren. Een terugblik op het eerste…

Terug naar de toekomst

In dit artikel wordt de IT-auditor uitgedaagd om in zijn dagelijks werk, dus bij het beoordelen van risico’s bij inzet van IT, altijd de vraag te stellen: ‘Wat als er nu eens geen IT zou worden ingezet? Wat zijn dan de risico’s? En zijn die groter of kleiner dan bij inzet van IT? Op 4…

Chris Wauters

Ir. C. L. (Chris) Wauters RE is werkzaam als senior auditor/adviseur bij Het Expertise Centrum (HEC) en lid van de redactie van de EDP-Auditor. Woensdag 3 juni, 06:30 De dag is begonnen. Sinds de zomertijd zijn onze twee kleine dames (6 maanden en 2 jaar oud) vroeg wakker. Een beetje te vroeg naar onze zin….

Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor?

De mate waarin de inzet van IT de bedrijfsstrategie en onderliggende bedrijfsprocessen ondersteunt en toegevoegde waarde biedt, is voor veel managers een belangrijk punt van zorg [LUFT03]. Het op elkaar afstemmen van bedrijfsbehoeften en IT, aangeduid als ‘Business-IT alignment’, is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties. Business-IT alignment is een auditobject dat zich…

Externe assurance-regels voor het interne IT-audit beroep

Het Raamwerk en de Richtlijn 3000 voor assuranceopdrachten door IT-auditors [NORE08-1, NORE08-2] van de NOREA is vanaf 1 januari 2008 van kracht voor Register EDP-auditors (RE’s). Verkruijsse [NORE07] stelt dat het Raamwerk voor assuranceopdrachten voor en door accountants is opgesteld, maar dat het in beginsel toch algemeen toepasbaar is. Maar is het wel echt algemeen…

Open source in de bedrijfsvoering

Zonder het te weten, en of we het willen of niet, we gebruiken open source. Direct of indirect omdat veel softwareproducten open source-componenten in zich hebben. Open source is daarmee niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk. Sinds 1980 zijn er veel open source producten ontwikkeld. Bekende open source-producten zijn Linux, MySAL, JBoss…

IT bij Defensie

Het stratego van de IT-auditor bij Defensie

Ongeveer 2500 jaar geleden schreef de Chinese generaal Sun Zhu: ‘Het oorlogsbedrijf is geen onafhankelijke, op zichzelf staande gebeurtenis, maar ontplooit zich binnen een breed gebied van unieke, natuurlijke, sociale en politieke voorwaarden.’ Het Chinese leger was destijds al erg groot. Er werden regelmatig grote veldslagen gevoerd. Natuurlijk zou Sun Zhu ook baat hebben gehad…

Interview met Nico van Baarsen

Een Pleidooi voor Realiteitszin

Op een regenachtige donderdagmiddag passeert een smaldeel van de redactie de beveiliging van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De wereld is er niet minder turbulent op geworden en dat zien we terug in de strenge toegangscontrole waaraan we worden onderworpen. Gelukkig is het auditjournaille met niets anders gewapend dan…

Strong language

Maarten Buijs RE RI is werkzaam bij de Audit Dienst Defensie en heeft deze column op persoonlijke titel geschreven. Mijn collega San Emmen schrijft in dit nummer over de rol en ontwikkeling van IT bij Defensie. Een voorbeeld is het huidige ERP-programma, dat leidt tot een geïntegreerde, financiële, materieel logistieke keten en dito informatievoorziening. Een…