03 2011
Jaargang 20

Het nut van best practices

Best practice is een term die vaak gebruikt wordt. Is dit wel terecht? En wat moeten we er eigenlijk mee als iets een best practice is? Kunnen ze het werk van een IT-professional makkelijker maken? Of is het een loze term die vooral dient als marketinginstrument?

Data-analyse: praktijkervaringen met SAP

De invoering van het ERP-systeem SAP binnen het ministerie van Defensie, in juni 2008, veranderde de controleomgeving van de Auditdienst van Defensie (ADD) ingrijpend. Niet alleen door de verandering in beheersmaatregelen, maar ook als gevolg van het feit dat in de beginfase de application controls en de autorisaties niet optimaal ingevuld waren. De ADD werd…

Ketenaudit en PIN

Niets is zo praktisch als een goede theorie. Mollema en Welters verkennen in hun artikel [MOLL10] de theorie en praktijk van ketenaudits aan de hand van de vraag: is een vaktechnisch verantwoorde ketenaudit een optie of utopie? Zij komen tot de conclusie dat een ketenaudit in de praktijk, onder de huidige omstandigheden, niet zomaar uitvoerbaar…

Gateway review: een vorm van IT-(project) auditing?

Het geven van zekerheid bij een IT-project kan op verschillende manieren gebeuren. Traditioneel trachten projectleiders en opdrachtgevers door middel van IT-audits en adviezen zekerheid te krijgen over de stappen die gezet zijn en die nog gezet moeten worden binnen IT-projecten. Het palet van mogelijkheden dat opdrachtgevers en projectleiders gebruiken om zekerheid te verkrijgen bij projecten,…

Interview met prof. Dr. Jeroen van den Hoven

Over duimschroeven en kant-en-klaarmaaltijden

‘Dat ding zit me al een paar jaar in de weg’, zegt Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij wijst naar de betonnen pilaar in het midden van zijn werkkamer in Delft. ‘Bouwkundig gezien heeft het waarschijnlijk een heel belangrijke functie. En ik…