03 2019
Jaargang 28
Van de redactie

Themanummer Assurance

De vaste redactie van de IT-Auditor is bijzonder ingenomen met de inhoud van dit themanummer over assurance. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste ligt de behoefte aan assuranceverlening over ICT (ons unique selling point) ten grondslag aan de geboorte van ons beroep. Omdat de RE op dat terrein steeds meer een publieke taak krijgt,…

Welke vorm past het best?

Rapportages voor derden

Het is niet altijd voor iedereen duidelijk wat en hoe een IT-auditor naar derde partijen moet rapporteren. Dat is niet alleen voor buitenstaanders een lastig punt, maar ook voor relatief onervaren auditors. De auditor mag niet in conflict komen met de regels en de daarop gebaseerde verwachtingen van de professionele buitenwereld. Een rapport en de…

Wil jij je inzetten voor veilige telecommunicatie in Nederland?
Vacature

Agentschap Telecom (AT)

Agentschap Telecom (AT) Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Waarom komt mijn appje niet aan? Ik heb geen bereik, kan…

Nieuwe opzet 3402-rapport nader verklaard

De rapporttemplates voor 3402-rapporten zijn aangepast, net zoals eerder voor assurance-opdrachten onder Richtlijn 3000 is gebeurd. De meest kenmerkende wijziging is dat nu gestart wordt met het oordeel en geëindigd met de verantwoordelijkheden van de auditor. Hierdoor worden de 3402-rapporten consistent met de controleverklaringen bij financiële overzichten. Na een eerdere vergelijkbare aanpassing starten die namelijk…

SOC 2: Update van de NOREA SOC Guide

Onlangs is een update gepubliceerd van de NOREA SOC Guide, met enkele aanpassingen gemaakt rondom het gebruik van SOC 2- en SOC 3-rapportages. Wat betekenen deze wijzigingen voor ons, IT-auditors? Aanleiding voor de update van de NOREA SOC Guide is dat de huidige guide nog uit 2016 stamt. Sindsdien heeft de AICPA de nodige aanpassingen…

Regelgeving en eerste ervaringen met assurance

Verkorte uitkeringstermijn Depositogarantiestelsel

DNB heeft de ambitie om vanaf 2019 de uitkeringstermijn van het depositogarantiestelsel (DGS) in te korten tot maximaal zeven werkdagen. Dit is een van de grootste veranderingen in de nieuwe regelgeving voor het depositogarantiestelsel (DGS) die DNB in 2017 heeft gepubliceerd. Zoals bekend, is het DGS een garantieregeling voor de rekeninghouders van een bank. Het…

Dag uit het leven van

Michelle Kroon-Bakker

De diversiteit van werken als IT-auditor bij de Rijksoverheid 05.30 uur | De wekker gaat vroeg vandaag Vandaag gaat om half zes mijn wekker. Ik sta vandaag alleen op, want zelfs dit tijdstip is te vroeg voor mijn dochter Elin (2). Richard is vandaag thuis, dus ik hoef verder niets te regelen voor mijn dochter….

NOREA-commissies stellen zich voor

De commissie Beroepsreglementering

Binnen NOREA is de Commissie Beroepsreglementering actief om het raamwerk van regelgeving voor IT-auditors actueel te houden op de eisen die aan het beroep worden gesteld. De commissie heeft daarbij oog voor de internationale ontwikkelingen, waarbij met name IFAC (International Federation of Accountants) wordt gevolgd en heeft ook regelmatig contact met de NBA en werkt…

Nieuwe RE’s

In 2019 ingeschreven in het register van gekwalificeerde IT-auditors: De heer G. Andac RE De heer M. Andelbeek RE De heer M. Baths RE MSc De heer prof. dr. drs. E.W. Berghout RE EMITA CISA De heer J.F. de Boer RE RA Mevrouw C.C. van Bommel RE MSc De heer K. el Bouchtaoui RE De…