04 2005
Jaargang 14

Van de redactie

Dit is alweer het laatste nummer van de EDP-Auditor van het jaar 2005, een jaar waarin het na een wat mindere periode weer goed lijkt te gaan met de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Op zich mag dat geen verwondering wekken in een wereld waarin het belang van IT nog steeds toeneemt en waarin een goede…

Verslag van de vierde Rijksbrede IT-auditdag georganiseerd door EDP AUDIT POOL

Andere Overheid, Andere IT-auditor

EDP AUDIT POOL (EAP) organiseerde op 6 oktober in Den Haag de vierde Rijksbrede IT-auditdag. Het grootste deel van de IT-auditors werkzaam bij de Rijksoverheid, honderdvijfendertig personen, was aanwezig op deze dag.

Een dag uit het leven van.. Han Roest

In 2004 heb ik een eigen bedrijf gestart: Business Continuity Planners. Het is een samenwerkingverband van ervaren BCP-specialisten die tevens registeraccountant, bedrijfskundige of register-EDP-auditor zijn. Cliënten zijn complexe, grootschalige geautomatiseerde organisaties met duizenden werkplekken, honderden of duizenden servers, omvangrijke netwerken en grote aantallen verbindingen voor datacommunicatie en telecommunicatie.

Privacybescherming – geen geval van zwart-wit!

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken aan de Wbp voldoen. In het Centraal Krediet Informatiesysteem bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel zijn gegevens opgeslagen van meer dan 9 miljoen consumenten. Voor BKR is de bescherming van de privacy van deze mensen een van de…

Een ondergeschoven kindje bij compliance onderzoeken

De Wbp en personeelsverwerkingen

In Nederland is de bescherming van persoonsgegevens sinds 1 september 2001 geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1. Deze wet, die strekt tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG2, stelt eisen aan de wijze waarop organisaties mogen omgaan met persoonsgegevens. Vrijwel alle private en publieke organisaties verwerken persoonsgegevens en hebben dus te maken met de Wbp. De…

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan elkaar te kop pelen zodat ze gegevens kunnen uitwisselen. De gegevens worden uitgewisseld door het versturen en ontvangen van berichten via voorgedefinieerde communicatie kanalen, queues genoemd. Binnen organisaties wordt message queuing veelal toegepast om nieuwe applicaties te koppelen aan bestaande mainframeapplicaties. Een…

Insider threat in IT

IT-Auditors staan niet vaak stil bij de achtergrond van het menselijk gedrag dat aan risico’s ten grondslag ligt. Informatiebeveiliging is bij uitstek een onderwerp dat zich leent voor een nadere studie van menselijk gedrag. Onderstaand artikel richt zich op gedrag van de medewerker met verkeerde bedoelingen. Wat kunnen inzichten uit onder zoeks gebieden als psychologie…

2015

Beste John, In de eerste plaats wil ik je van harte feliciteren met het jubileum van je bedrijf. Het was ons (ik schrijf deze brief namens het gehele bestuur) tien jaar geleden al duidelijk dat Talpa een revolutie teweeg zou brengen in omroepland, maar dat je zó snel zó succesvol zou zijn in het marginaliseren…