04 2010
Jaargang 19
Interview met Johan van Hall en Joop van Gennip van ANB AMRO

Eeuwige verandering en On the flight auditing

Ze hebben het druk, bij ABN AMRO. Op 1 juli van dit jaar vond de juridische fusie plaats van de voormalige ABN AMRO en voormalig Fortis Bank Nederland, de twee banken waarvan de Staat der Nederlanden sinds oktober 2008 aandeelhouder is. Momenteel is de integratie van de twee banken in volle gang, een inspanning die…

Kan de it-auditor actief bijdragen aan een moderne Informatiehuishouding?

Van informatie op orde naar informatie met toekomstwaarde

Binnen de overhead id veel aandacht voor het op orde krijgen van de (digitale) informatiehuishouding 1  van het Rijk. Diverse rapporten waaronder recentelijk weer een van de Algemene Rekenkamer liegen er namelijk niet om [ALGE10]. De kwaliteit van de informatie en de informatiehuishouding van het Rijk laten te wensen over en daardoor is zij niet…

Bewust veilig?

In een artikel eerder dit jaar is ingegaan op menselijk en organisatorisch falen en het beveiligen ertegen [SPRU10]. In het verlengde hiervan gaat dit artikel dieper in op het fenomeen (informatie)beveiligingsbewustzijn en het verbeteren ervan. Verbetering is niet bij iedereen in de organisatie nodig, maar daar waar het wel nodig is, is het noodzakelijk voor…

Het mijnenveld en de auditor

Een Europese aanbesteding wordt wel eens vergeleken met een mijnenveld. Als auditor kun je toegevoegde waarde leveren door inzicht te geven in de beheersmaatregelen die relevant zijn om binnen de kaders van de regelgeving het mijnenveld te kunnen oversteken.

De multi-inzetbaarheid van de RE

Begin 2010 publiceerde de Hay Group een West-Europees onderzoek dat aankondigde dat in 2010 59 procent van de werknemers zich had voorgenomen,van baan te wisselen. Een interessante vraag,is dan: welke carriere mogelijkheden heeft de Register EDP-auditor (RE) als hij buiten het auditvakgebied werkzaam wil zijn?

Regisseren van de informatievoorziening: Wat is dat eigenlijk?

Een zoektocht naar een theoretisch kader met praktische meerwaarde

Een toereikende informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van moderne organisaties. Informatie is een randvoorwaarde voor zowel primaire als besturende en ondersteunende processen. Informatievoorziening wordt steeds complexer doordat deze steeds vaker ge.ntegreerd wordt in het primaire proces. Ook de organisatie van de informatievoorziening wordt steeds complexer. Er is sprake van een keten van partijen, zowel…