04 2011
Jaargang 20

Het ondiepe, hoe onze hersenen omgaan met het internet

De geschiedenis van dit boek begint in de zomer van 2008, als Nicholas Carr een artikel in ‘The Atlantic’ publiceert met de uitdagende titel: Is Google Making Us  Stupid? Carr heeft gemerkt dat zijn geheugen anders werkt dan hij gewend was. Hij kan zich minder concentreren, kan dingen moeilijker onthouden. In zijn artikel vertelt Carr…

Waar liggen de risico’s en waar is de controle?

Smartphones en tablets in de Bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets, zowel zakelijk als priv.eigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt voor het ontsluiten van bedrijfsgegevens steeds vaker contact gelegd met onderdelen van het bedrijfsnetwerk. Hoe om te gaan met het groeiend aantal mogelijkheden van deze apparaten? En hoe kan deze mix van priv. en zakelijk gebruik op een goede manier worden…

De beheersing van cybercrime bij nederlandse ‘klein’ banken

Cybercrime

Cybercrime lijkt zich de laatste jaren te ontwikkelen tot een significante dreiging voor de digitale wereld en de bedrijven die daarvan in grote mate afhankelijk zijn geworden. In hoeverre is deze ontwikkeling van cybercrime van invloed op de risicobeheersing van Nederlandse ‘klein’ banken?

De Wet Politiegegevens: Revival van het Bell-La Padula model

Op 1 januari 2008 is de Wet Politiegegevens (Wpg) in werking getreden, die de informatiehuishouding van de Politie reguleert. De Wpg is bedoeld voor het beschermen van de privacy van de burger en hanteert daarbij een conventioneel wetenschappelijk concept, namelijk het Bell-La Padula model voor informatiebeveiliging. Via dit model onderscheidt de politie vijf regimes voor…

Effectiviteit en efficiency van organisatieverandering

‘Today’s projects build tomorrow’s organisation’. Technologische ontwikkeling en globalisering stellen hoge eisen aan de flexibiliteit van organisaties. Veranderkracht is een belangrijke pijler voor het voortbestaan ervan. Merkwaardig genoeg hebben veel organisaties nog steeds geen visie of beleid voor de ontwikkeling van de noodzakelijke veranderkracht. Naast onderzoeksresultaten reikt dit artikel concepten aan en stelt een generiek…

Interview met Joost den Heijer

‘Gebruik het advies van de auditor’

Wij zijn op bezoek geweest bij Joost den Heijer, werkzaam als directeur operationele zaken bij Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, ook wel bekend als de Nederlandse Staatsloterij.