Naar een verbeterde audit van de interne controle:

Continuous auditing

15 november 2013
In dit artikel:

Een belangrijk deel van de accountantscontrole is gericht op het beoordelen van de opzet, het bestaan en de werking van de interne controlemaatregelen bij organisaties. Dit is nog overwegend een handmatige activiteit. Doordat meer en meer bedrijfsprocessen worden ondersteund door informatiesystemen is een steeds groter deel van de interne controlemaatregelen ondergebracht in die informatiesystemen. Dit biedt de mogelijkheid om – een gedeelte van – de interne controle geautomatiseerd te testen. Hierdoor wordt het bovendien mogelijk om de interne controle (vrijwel) continu te toetsen voor een grotere zekerheid over de werking van het stelsel van interne controle.

Ga naar het hele artikel

Willem Scheeres