WELKE ROL KAN DATA-ANALYSE SPELEN BIJ HORIZONTAAL TOEZICHT?

Data-analyse en de monetaire steekproef

1 december 2013
In dit artikel:

In het laatste nummer van de EDP-Auditor, jaargang 2008, stond het artikel De statistische steekproef: uitdaging voor de edp-auditor (deel 2) van Arjan Hassing [HASS08]. In dit artikel werden de stand van zaken in de rechtspraak, de mate van aanvaardbaarheid van de aanpak van de Belastingdienst en suggesties voor de wijze van verweer hiertegen beschreven. Tevens is in het artikel gesteld dat data-analyse een alternatief, ofwel hulpmiddel, kan zijn om boekenonderzoeken effici.nt uit te voeren en om invulling te geven aan horizontaal toezicht. In dit artikel gaan wij nader in op de definitie van data- analyse, de voorwaarden bij het gebruik van data-analyse, het vaststellen van de kwaliteit van gegevens, de vergelijking van de monetaire steekproef met data-analyse en de toekomstige ontwikkelingen. In een volgend artikel zullen wij een case beschrijven, waarbij een monetaire steekproef met behulp van data-analyse is uitgevoerd.

Lees het hele artikel

Frank Boerkamp en Feroz Falix