Effectieve en efficiënte aanpak voor Japanse versie ‘Sox’

15 november 2013
In dit artikel:

Aan de Japanse beurs genoteerde ondernemingen worden geconfronteerd met een verscheidenheid aan eisen, maar ook onduidelijkheden vanwege een onlangs in Japan uitgevaardigde wet, de ‘Financial Instruments and Exchange Law’. De standaarden die hieruit zijn voortgekomen, uitgebracht door de Business Accounting Council, vragen het management van ondernemingen die genoteerd zijn aan de Japanse beurs de effectiviteit van hun interne beheersing van de financiële verslaggeving te beoordelen.

Ga naar het hele artikel

Laura Huininga, Paul Bosch, Daan Smulders