Bestandsanalyse in combinatie met Business Intelligence: een verkenning op internet

8 november 2013
In dit artikel:

In deze – nog jonge – rubriek worden internetsites besproken die nuttig kunnen zijn voor IT-auditors. De rubriekstitel (IT-audit en het internet) biedt ruimte om daar op verschillende manieren invulling aan te geven. In mijn bijdrage laat ik aan de hand van een praktijkcase zien hoe ik internet heb gebruikt om de mogelijkheden te verkennen om bestandsanalyseprogrammatuur te gebruiken in combinatie met Business Intelligence. Met behulp hiervan kon ik bepalen hoe deze combinatie optimaal in te zetten binnen de opdrachtuitvoering.

Ga naar het hele artikel

Myrna Bensink