Bewust veilig?

4 december 2013
In dit artikel:

In een artikel eerder dit jaar is ingegaan op menselijk en organisatorisch falen en het beveiligen ertegen [SPRU10]. In het verlengde hiervan gaat dit artikel dieper in op het fenomeen (informatie)beveiligingsbewustzijn en het verbeteren ervan. Verbetering is niet bij iedereen in de organisatie nodig, maar daar waar het wel nodig is, is het noodzakelijk voor een goede beveiliging

Ga naar de hele artikel

Marcel Spruit