De Cloud: ‘Go’ or ‘No go’

25 december 2013
In dit artikel:

Steeds meer organisaties binnen de private en publieke sector bereiden zich voor op de cloud. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van cloud computing. Ook Neelie Kroes lanceerde een jaar geleden al haar ‘Cloud Computing Strategy’, met als doel de adoptie en het gebruik van cloudtoepassingen en -diensten te versnellen in Europa. Naar eigen zeggen is zij overtuigd van de productiviteits- en effici.ntievoordelen die de cloud grote en kleine organisaties kan opleveren [GROM12]. Echter, privacy, beveiliging en toegankelijkheid zijn issues waar nog veel mee wordt geworsteld. Centraal in dit artikel staan de voordelen, kansen en aandachtspunten rondom de cloud, zoals die in de praktijk leven bij organisaties die cloud computing overwegen. De informatie is gebaseerd op een interviewronde onder een viertal betrokkenen. Het artikel wordt afgesloten met enkele zorgen van de organisaties in kwestie.

Ga naar het hele artikel

Suzanne Hooijberg