De Wet Politiegegevens: Revival van het Bell-La Padula model

19 december 2013
In dit artikel:

Op 1 januari 2008 is de Wet Politiegegevens (Wpg) in werking getreden, die de informatiehuishouding van de Politie reguleert. De Wpg is bedoeld voor het beschermen van de privacy van de burger en hanteert daarbij een conventioneel wetenschappelijk concept, namelijk het Bell-La Padula model voor informatiebeveiliging. Via dit model onderscheidt de politie vijf regimes voor politiegegevens, ieder met hun typerende eisen en kenmerken, en geeft daarmee structuur aan de werkprocessen en de koppelingen tussen de informatiesystemen.

Ga naar het hele artikel

Ronald Paans en Jerry Fasten