Is alleen het gebruik van standaarden genoeg om effect te creëren?

Effect creëren in de boardroom

24 december 2013
In dit artikel:

Aansluiten bij de risicobeleving en prioriteitstellingin de boardroom is essentieel om vanuit audit oftoezicht effectief te kunnen zijn. Zorgen datbestuurs- en directieleden aandacht hebben voorverbetering en zich daarvoor inzetten, vormt dekern. Om dat te bereiken heeft het IT-Toezicht vanDNB (ITD) haar aanpak vernieuwd, waarbij hetgebruik van standaarden een belangrijke basisvormt. Dit artikel gaat nader in op deze aanpak.

Ga naar het hele artikel

Evert Koning en Hans Bikker