ORGANISATIEFOUTEN VAAK OORZAAK VAN MENSELIJK FALEN

Informatiebeveiliging en bewustzijn

1 december 2013
In dit artikel:

Het optreden van beveiligingsincidenten is vaak aanleiding voor het starten van een beveiligings- bewustwordingsprogramma, zonder dat men goed weet hoe zo’n programma opgezet moet worden en of het überhaupt wel zo effectief is. Bovendien worden alle werknemers van een organisatie over één kam geschoren en krijgen één en hetzelfde programma voorgeschoteld. Goed beschouwd is het dan niet zo vreemd dat met dergelijke programma’s zo weinig positieve resultaten geboekt worden. Maar kan het beter?

Lees het hele artikel

Marcel Spruit