Introductie Forensisch IT-onderzoek

14 november 2013
In dit artikel:

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat eens te maken met een verdenking, een delict of een vermoeden dat een delict plaats heeft gevonden. Hierbij kun je denken aan fraude, diefstal, bedrijfsspionage of bedreigingen en beledigingen van een werknemer. Bij deze activiteiten laat een dader vaak (ongewild) sporen na. Een forensisch onderzoeker gebruikt deze sporen om de daders op te sporen of de precieze toedracht te achterhalen. Steeds vaker zijn deze sporen ook digitale sporen. Het onderzoeken van digitale sporen is specialistisch werk en vergt een andere aanpak dan het onderzoeken van ‘traditionele sporen’. Voor een mogelijke rechtsgang moet een onderzoek op een grondige en rechtsgeldige manier plaatsvinden. Om die reden is het verstandig dat organisaties bij delicten een forensisch IT-onderzoeker inzetten. Dit artikel geeft een kijkje in de wereld van het forensisch onderzoek en behandelt enkele belangrijke kenmerken van forensisch IT onderzoek.

Ga naar het hele artikel

Paul Bakker en Matthijs van der Wel