IT outsourcing doesn’t matter…

31 december 2013
In dit artikel:

Outsoursingstrajecten gaan in de praktijk nogal eens mis en ‘blinde’ uitbesteding, zonder vooraf goed na te denken over keuze van de sourcing-partner en over de zaken die allemaal geregeld moet worden om een uitbestedingsrelatie goed te kunnen beheersen, is niet verstandig.
Over dit onderwerp is al veel geschreven en ook in dit blad besteedden we er al eerder aandacht aan. Zo publiceerden we in 2004 een artikel van Erik Beulen over de rol van IT-auditors in uitbestedingsrelaties, in 2008 bespraken we een boek over het managen van outsourcing, geschreven door hem en twee andere auteurs en in 2009 bespraken we een boek over requests for proposals bij outsourcing.

Ga naar het hele artikel

Thomas Wijsman