Privacy Impact Assessment is ‘here to stay’

31 december 2013
In dit artikel:

Bij het verwerken van persoonsgegevens komen privacyvraagstukken om de hoek kijken. De vraag die hierbij vaak gesteld wordt, luidt: hoe kan snel inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens bestaan? Een goede manier om deze vraag te beantwoorden, is het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). Dit instrument vormt een belangrijk onderdeel van het voorgestelde rechtskader voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.1 NOREA heeft op het aankomende rechtskader ingespeeld door in januari van dit jaar de uitgave: ‘Het Europees  privacyrecht in beweging, Overzicht van actuele ontwikkelingen en mogelijke consequenties voor werkzaamheden van IT-auditors’ te publiceren. Vervolgens is de Kennisgroep Privacy Audits van de NOREA aan de slag gegaan en heeft een handreiking ‘Privacy Impact Assessment (PIA), Introductie, handreiking en vragenlijst’ ontwikkeld. De Kennisgroep – waarvan ook de auteurs van dit artikellid zijn – gaat door met het verder ontwikkelen van de aanpak voor de PIA.

Ga naar het hele artikel

Guus Bekker en André Biesheuvel