Privacydilemma’s van het elektronisch patiëntendossier

27 november 2013
In dit artikel:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) vindt het belangrijk dat zorgverleners op een veilige en betrouwbare manier relevante medische gegevens met elkaar kunnen delen. Dat zou de kans op medische fouten kleiner maken en het ondersteunt de samenwerking tussen artsen beter [Minvws09]. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is hét hulpmiddel daarvoor. Maar het privacyvraagstuk blijft de gemoederen bezighouden, want wie krijgen toestemming tot inzage.

Ga naar het hele artikel

Salo van Berg