De rol van de IT-auditor binnen horizontaal toezicht

3 december 2013
In dit artikel:

De manier van samenwerken tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verandert. Waar voorheen sprake was van controle achteraf door de Belastingdienst, wordt tegenwoordig op andere wijze controle uitgevoerd, waardoor partijen steeds vaker een overeenkomst sluiten voor horizontal toezicht. Hiervoor is beheersing over de fiscale organisatie nodig door middel van een tax control framework

Ga naar de hele artikel 

Jeroen Jansen