eDepot: van bedrijfsvoering tot digitale rustplaats

27 november 2013
In dit artikel:

IT-auditors hoef je niet uit te leggen dat archiveren belangrijk is. Al zolang ons vakgebied bestaat, doen we aan dossiervorming en archivering, zodat ons werk ordelijk en controleerbaar is. Onze conclusies en aanbevelingen moeten op basis van een audit trail herleidbaar zijn tot de onderliggende bevindingen in ons dossier. Archiveren gebeurt natuurlijk zowel in de private sector als in de publieke sector. Dit artikel gaat specifiek over de publieke sector met overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet.

Ga naar het hele artikel

Chris Wauters en Boudien Glashouwer